Samospráva ÚMČ Praha 14

24

Číslo Jednání Soubor
581/RMČ/2011 k návrhu na přechod nájmu bytu o velikosti 3 + 1, v domě č. p. 745, ul. Maňákova, Praha 9 - Černý Most v souladu s ustanovením § 708 občanského zákoníku Otevřít dokument
582/RMČ/2011 k návrhu na přechod nájmu bytu o velikosti 1 + 0, v domě č. p. 496, ul. Slévačská, Praha 9 - Hloubětín v souladu s ustanovením § 708 občanského zákoníku Otevřít dokument
583/RMČ/2011 k návrhu na přechod nájmu bytu o velikosti 3 + 1, v domě č. p. 993, ul. Kpt. Stránského, Praha 9 - Černý Most v souladu s ustanovením § 708 občanského zákoníku Otevřít dokument
584/RMČ/2011 k návrhu na přechod nájmu bytu o velikosti 2 + 1, v domě č. p. 1135, ul. Ronešova, Praha 9 - Černý Most v souladu s ustanovením § 708 občanského zákoníku Otevřít dokument
585/RMČ/2011 k návrhu na nové znění vzorových nájemních smluv na užívání bytu Otevřít dokument
586/RMČ/2011 k zaslání nabídky předkupního práva novému nájemci bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 625 ulice Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
587/RMČ/2011 k uplatnění práva na přiměřenou slevu nájemného za užívání bytu č. 6 v č. p. 744 ulice Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
588/RMČ/2011 k návrhu na souhlas se snížením ročního nájemného pro nájemce v nebytových prostorách objektu č. p. 1002 ulice Bryksova, Praha 9 Otevřít dokument
589/RMČ/2011 k návrhu na schválení opravy na odstranění závad elektroinstalace v domech Kardašovská č. p. 625, 668, Praha 9 Otevřít dokument
590/RMČ/2011 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
591/RMČ/2011 k návrhu dotačních vztahů hl. m. Prahy k MČ Praha 1 - 22 na rok 2012, varianta 4 c Otevřít dokument
592/RMČ/2011 13. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2011 Otevřít dokument
593/RMČ/2011 k návrhu na rozpočet zaměstnaneckého fondu na rok 2012 Otevřít dokument
594/RMČ/2011 k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení přípojky do 1 kV do pozemku parc. č. 2766, k. ú. Kyje Otevřít dokument
595/RMČ/2011 k žádosti SVM MHMP o stanovisko k pronájmu části pozemku parc. č. 73/6 a 118/3 v k. ú. Černý Most Otevřít dokument
596/RMČ/2011 k žádosti SVM MHMP o stanovisko k úplatnému převodu pozemku parc. č. 1204/2 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
597/RMČ/2011 k ukončení mandátní smlouvy se společností DS engineering PLUS, a. s., se sídlem Čsl. armády 19, Hostivice Otevřít dokument
598/RMČ/2011 k návrhu na vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci akce Rekonstrukce a úprava 1. NP školy - související s rekonstrukcí tělocvičny ZŠ Hloubětínská č. p. 700, Praha 9, k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
599/RMČ/2011 k návrhu na souhlas k přijetí finančního daru účelově určeného ve výši 10.000 Kč Mateřské škole Obláček, Praha 9 - Černý Most, Šebelova 874 Otevřít dokument
600/RMČ/2011 k návrhu na zajištění finančního krytí spoluúčasti zřizovatele v případě přidělení grantu hlavního města Prahy pro oblast sportu a tělovýchovy rok 2012, určené pro městské části hlavního města Prahy, školy a školská zařízení ZŠ Vybíralova 964, Praha 9 - Černý most Otevřít dokument
601/RMČ/2011 k návrhu na realizaci projektu Alej v Praze 14 Otevřít dokument
602/RMČ/2011 k podání žádosti o dotaci do programu Podpora terénní práce pro rok 2012 Otevřít dokument
603/RMČ/2011 k vypsání soutěže na návrh loga městské části Praha 14 a logomanuálu jednotného vizuálního stylu Otevřít dokument