Samospráva ÚMČ Praha 14

Rada - jednání

25*

ČÍslo Jednání Soubor
611/RMČ/2015 k vyhodnocení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce Upgrade ICT infrastruktury městské části Praha14 realizované v zjednodušeném podlimitním řízení dokument