Samospráva ÚMČ Praha 14

24*

Číslo Jednání Soubor
638/RMČ/2019 k informaci o výsledku kontroly přenesené působnosti na úseku ochrany životního prostředí Otevřít dokument
639/RMČ/2019 k uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0441/2019/OI/1050 na akci Severovýchodní cyklomagistrála - etapa 6.3. Otevřít dokument
640/RMČ/2019 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Cyklostezka Čihadla - úsek: Broumarská - Dobrovolného Otevřít dokument
641/RMČ/2019 k rozhodnutí zadavatele o námitkách účastníka K3 system s.r.o., IČO: 03262405, se sídlem Ve stráni 310, 273 51, Velké Přítočno proti zadávacím podmínkám veřejné zakázky Znalostní centrum MČ Praha 14 s inteligentní mobilní aplikací Otevřít dokument
642/RMČ/2019 k rozhodnutí zadavatele o vyloučení účastníků ze zadávacího řízení k nadlimitní veřejné zakázce Znalostní centrum MČ Praha 14 s inteligentní mobilní aplikací Otevřít dokument
643/RMČ/2019 k zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Zajištění přenosů z jednání Zastupitelstva MČ Praha 14 Otevřít dokument