Samospráva ÚMČ Praha 14

25

Číslo Jednání Soubor
604/RMČ/2011 k souhlasu ke jmenování paní Niny Vatolinové do funkce ředitelky Mateřské školy, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 968 Otevřít dokument
605/RMČ/2011 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v domě č. p. 735, ul. Kučerova, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
606/RMČ/2011 k návrhu na schválení podání výpovědí z nájmu bytu nájemcům z důvodu hrubého porušování povinnosti nájemců bytu podle § 711 odst. 2, písm. b) obč. zák. Otevřít dokument
607/RMČ/2011 k návrhu na prodloužení nájemní smlouvy o dalších 5 let pro nájemce nebytových prostor v objektu polikliniky č. p. 902 ul. Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
608/RMČ/2011 ke změně ve složení komise územního rozvoje a životního prostředí Otevřít dokument
609/RMČ/2011 k návrhu na změnu organizační struktury příspěvkové organizace KVIZ Praha 14 Otevřít dokument
610/RMČ/2011 k rozhodnutí ve věci nadlimitní veřejné zakázky na služby Kompletní služby při zajištění výroby časopisu pro městskou část Praha 14 a výroby tiskovin pro její propagaci zadané v otevřeném řízení Otevřít dokument
611/RMČ/2011 k obecně závazným vyhláškám hlavního města Prahy Otevřít dokument
612/RMČ/2011 k žádosti občanského sdružení Pestrá společnost o finanční příspěvek na dofinancování nákladů spojených s přípravou a realizací programu na akci Dny zdraví Otevřít dokument
613/RMČ/2011 14. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2011 Otevřít dokument
614/RMČ/2011 k návrhu na uzavření dodatku č. 2 k SoD č. 0259/2011/OSMI/1050 Základní škola Gen. Janouška - energetická úspora MČ Praha 14 Otevřít dokument
615/RMČ/2011 k návrhu na uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 2008/OSMI/0045 se společností Gelai Company s. r. o. na část pozemku parc. č. 1019/1, k. ú. Hostavice Otevřít dokument
616/RMČ/2011 k návrhu na odvolání a jmenování člena/ky do školských rad za zřizovatele Otevřít dokument
617/RMČ/2011 k vyřazení uchazeček z konkurzu na ředitelku Mateřské školy, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 917 Otevřít dokument
618/RMČ/2011 k návrhu na vyplacení odměn ředitelům základních a mateřských škol za II. pololetí školního roku 2010/2011 z hlavní činnosti Otevřít dokument