Samospráva ÚMČ Praha 14

26*

Číslo Jednání Soubor
653/RMČ/2015 k uzavření dodatku nájemní smlouvy na restaurační zařízení v Tálínské ulici na období od 1. 1. 2016 do 31. 1. 2016 Otevřít dokument
654/RMČ/2015 k záměru na pronájem nebytových prostor v objektu č. p. 1312, ulice Tálínská, včetně části funkčně souvisejícího pozemku parc. č. 946/1 v k. ú. Kyje Otevřít dokument