Samospráva ÚMČ Praha 14

26

Číslo Jednání Soubor
658/RMČ/2007 k využití školského areálu a parku č. p. 9, ul. Pilská - Hostavice Otevřít dokument
659/RMČ/2007 k návrhu na pronájem jednoho lůžka v ubytovně MŠ Paculova paní Martině Hubinkové od 5. 11. 2007 Otevřít dokument
652/RMČ/2007 k opravě a upřesnění záměru a kupní smlouvy na prodej pozemků panu Jaroslavu Zimovi, dle aktuálního stavu evidence katastru nemovitostí Otevřít dokument
656/RMČ/2007 k žádosti OOA MHMP o stanovisko k dlouhodobému pronájmu pozemků parc. č. 2651, 2652/1, 2654 a 2655 v k. ú. Kyje společnosti AUTODROM MOST, a. s., se sídlem Tvrzova 5, Most a úplatnému převodu či pronájmu předmětných pozemků formou výběrového řízení Otevřít dokument
655/RMČ/2007 ke zveřejnění adresného záměru na prodej pozemku parc. č. 1577 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
653/RMČ/2007 ke svěření bytových domů a pozemků, k. ú. Černý Most, při ulicích Bobkova, Mansfeldova, Maňákova, Kučerova a Bryksova Otevřít dokument
645/RMČ/2007 k návrhu na zadání veřejné zakázky Zakoupení víceúčelového komunálního stroje ve zjednodušeném podlimitním řízení Otevřít dokument
649/RMČ/2007 k návrhu na prominutí smluvní pokuty ve výši 7.833 Kč za pozdní platby nájemného za užívání nebytových prostor v objektu č. p. 902, ul. Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
650/RMČ/2007 k návrhu na schválení podání výpovědi z nájmu bytu nájemci z důvodu hrubého porušování povinnosti nájemce bytu podle § 711 odst. 2, písm. b) obč. zák. Otevřít dokument
654/RMČ/2007 k záměru na výpůjčku nebytových prostor ve školním areálu Vybíralova 964, Praha 9 za účelem zřízení detašovaného pracoviště Otevřít dokument
647/RMČ/2007 k návrhu na ustanovení komise na vyhodnocení nabídek na pronájem nebytových prostor v případě, že jejich pronajatá plocha bude maximálně do velikosti 25 m2 Otevřít dokument
646/RMČ/2007 k návrhu na vyhodnocení nabídek na zpracování projektové dokumentace ke stavebním úpravám v objektu Šimanovská č. p. 47, k. ú. Kyje Otevřít dokument
642/RMČ/2007 21. rozpočtové opatření městské části Praha 14 Otevřít dokument
641/RMČ/2007 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
643/RMČ/2007 k návrhu na odvolání z funkce vedoucí Odboru územního rozvoje Otevřít dokument
644/RMČ/2007 ke zprávě o kontrole výkonu státní správy na úseku evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů Otevřít dokument
651/RMČ/2007 k návrhu na určení vítězné nabídky k odprodeji domu č. p. 640 v ulici Konzumní, Praha 9 na pozemku parc. č. 830 o výměře 201 m2 a pozemku parc. č. 830 o výměře 201 m2 vše v k. ú. Hloubětín za nabídkovou kupní cenu 12,510.000Kč Otevřít dokument
648/RMČ/2007 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 754, ul. Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
657/RMČ/2007 k žádosti OOA MHMP o aktualizaci stanoviska k úplatnému převodu části pozemku parc. č. 1640/1 v k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
640/RMČ/2007 k návrhu na schválení vítěze veřejné soutěže formou licitace v souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha 14 na pronájem bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 1052, ul. Doležalova, Praha 9 Otevřít dokument
638/RMČ/2007 k návrhu na revokaci usnesení Rady městské části Praha 14 č. 565/RMČ/2007 a 566/RMČ/2007 ze dne 2. 10. 2007 Otevřít dokument
639/RMČ/2007 k návrhu na schválení vítěze veřejné soutěže formou licitace v souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha 14 na pronájem bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 1053, ul. Doležalova, Praha 9 Otevřít dokument