Samospráva ÚMČ Praha 14

29

Číslo Jednání Soubor
730/RMČ/2011 k návrhu na jmenování vedoucího odboru dopravy a ochrany prostředí
730/RMČ/2011 k návrhu na jmenování vedoucího odboru dopravy a ochrany prostředí
731/RMČ/2011 k návrhu na změnu člena Redakční rady časopisu městské části Praha 14
731/RMČ/2011 k návrhu na změnu člena Redakční rady časopisu městské části Praha 14
732/RMČ/2011 k návrhu na uzavření dohody o odvodech části výtěžku pro veřejně prospěšné účely dle § 16 zákona č. 202/1990 Sb.
732/RMČ/2011 k návrhu na uzavření dohody o odvodech části výtěžku pro veřejně prospěšné účely dle § 16 zákona č. 202/1990 Sb.
733/RMČ/2011 k návrhu na souhlas k přijetí nadačního příspěvku účelově určeného ve výši 100.000 Kč Mateřské škole, Praha 9 - Hloubětín, Štolmířská 602/4
733/RMČ/2011 k návrhu na souhlas k přijetí nadačního příspěvku účelově určeného ve výši 100.000 Kč Mateřské škole, Praha 9 - Hloubětín, Štolmířská 602/4
1/RMČ/2011 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 755, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
1/RMČ/2011 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 755, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
10/RMČ/2011 k návrhu na schválení pronájmu ubytovny Sadská 530, Praha 9 Otevřít dokument
10/RMČ/2011 k návrhu na schválení pronájmu ubytovny Sadská 530, Praha 9 Otevřít dokument
11/RMČ/2011 k návrhu organizační změny v odboru kanceláře tajemníka Otevřít dokument
11/RMČ/2011 k návrhu organizační změny v odboru kanceláře tajemníka Otevřít dokument
12/RMČ/2011 k zahraniční služební cestě Otevřít dokument
12/RMČ/2011 k zahraniční služební cestě Otevřít dokument
13/RMČ/2011 k vyhodnocení loga a logomanuálu jednotného vizuálního stylu MČ Praha 14 Otevřít dokument
13/RMČ/2011 k vyhodnocení loga a logomanuálu jednotného vizuálního stylu MČ Praha 14 Otevřít dokument
14/RMČ/2011 k plánu zlepšování projektu Zdravá MČ - místní Agenda 21 pro rok 2012 Otevřít dokument
14/RMČ/2011 k plánu zlepšování projektu Zdravá MČ - místní Agenda 21 pro rok 2012 Otevřít dokument
15/RMČ/2011 k návrhu na uzavření smlouvy o organizaci a výkonu veřejné služby Otevřít dokument
15/RMČ/2011 k návrhu na uzavření smlouvy o organizaci a výkonu veřejné služby Otevřít dokument
16/RMČ/2011 k žádosti Ing. Andrzeje Groszeka o prodej části pozemku parc. č. 890, k. ú. Kyje Otevřít dokument
16/RMČ/2011 k žádosti Ing. Andrzeje Groszeka o prodej části pozemku parc. č. 890, k. ú. Kyje Otevřít dokument
17/RMČ/2011 k uzavření smlouvy o výpůjčce s hl. m. Prahou v souvislosti se zateplením budovy č. p. 1005, k. ú. Černý Most, MŠ Gen. Janouška Otevřít dokument
17/RMČ/2011 k uzavření smlouvy o výpůjčce s hl. m. Prahou v souvislosti se zateplením budovy č. p. 1005, k. ú. Černý Most, MŠ Gen. Janouška Otevřít dokument
18/RMČ/2011 k pronájmu části pozemku parc. č. 1779 v ul. Borská, k. ú. Kyje za účelem využití pozemku jako zahrádky Otevřít dokument
18/RMČ/2011 k pronájmu části pozemku parc. č. 1779 v ul. Borská, k. ú. Kyje za účelem využití pozemku jako zahrádky Otevřít dokument
19/RMČ/2011 k informaci o uzavřených darovacích smlouvách k přijetí peněžitého daru účelově neurčeného do 40 tis. Kč, které uzavírají ředitelé ZŠ a MŠ Otevřít dokument
19/RMČ/2011 k informaci o uzavřených darovacích smlouvách k přijetí peněžitého daru účelově neurčeného do 40 tis. Kč, které uzavírají ředitelé ZŠ a MŠ Otevřít dokument
2/RMČ/2011 k žádosti o udělení souhlasu s přijetím další osoby do bytu v č. p. 625, Kardašovská ul., Praha 9 Otevřít dokument
2/RMČ/2011 k žádosti o udělení souhlasu s přijetím další osoby do bytu v č. p. 625, Kardašovská ul., Praha 9 Otevřít dokument
20/RMČ/2011 k návrhu na souhlas o povolení výjimky z počtu dětí v přípravné třídě Základní školy, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 964 Otevřít dokument
20/RMČ/2011 k návrhu na souhlas o povolení výjimky z počtu dětí v přípravné třídě Základní školy, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 964 Otevřít dokument
21/RMČ/2011 k návrhu navýšení kapacity školní družiny a školní jídelny v Základní škole, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 918 od školního roku 2012/2013 Otevřít dokument
21/RMČ/2011 k návrhu navýšení kapacity školní družiny a školní jídelny v Základní škole, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 918 od školního roku 2012/2013 Otevřít dokument
3/RMČ/2011 k žádosti o udělení souhlasu s přijetím další osoby do bytu v č. p. 670, Kardašovská ul., Praha 9 Otevřít dokument
3/RMČ/2011 k žádosti o udělení souhlasu s přijetím další osoby do bytu v č. p. 670, Kardašovská ul., Praha 9 Otevřít dokument
4/RMČ/2011 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 - přidělení bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 693, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 - Černý Most, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
4/RMČ/2011 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 - přidělení bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 693, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 - Černý Most, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
5/RMČ/2011 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 poskytnutím dispozičního práva k bytu o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 756, Kardašovská ul., Praha 9 Magistrátu hl. m. Prahy Otevřít dokument
5/RMČ/2011 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 poskytnutím dispozičního práva k bytu o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 756, Kardašovská ul., Praha 9 Magistrátu hl. m. Prahy Otevřít dokument
6/RMČ/2011 k přípisu právního zástupce nájemníků č. 668/104 v ulici Kardašovská č. p. 668, Praha 9 týkající se předkupního práva Otevřít dokument
6/RMČ/2011 k přípisu právního zástupce nájemníků č. 668/104 v ulici Kardašovská č. p. 668, Praha 9 týkající se předkupního práva Otevřít dokument
7/RMČ/2011 k žádosti na prominutí poplatků z prodlení ve výši 2.444 Kč za pozdní úhradu nájemného za užívání bytu v č. p. 764 ulice Rochovská, Praha 9 Otevřít dokument
7/RMČ/2011 k žádosti na prominutí poplatků z prodlení ve výši 2.444 Kč za pozdní úhradu nájemného za užívání bytu v č. p. 764 ulice Rochovská, Praha 9 Otevřít dokument
8/RMČ/2011 k návrhu na rekolaudaci nebytových prostor - kanceláří se zázemím (byt. jednotky č. 6) v 2. nadzemním podlaží objektu č. p. 1070 ulice Bří Venclíků, Praha 9 na byt o velikosti 3 + 1 Otevřít dokument
8/RMČ/2011 k návrhu na rekolaudaci nebytových prostor - kanceláří se zázemím (byt. jednotky č. 6) v 2. nadzemním podlaží objektu č. p. 1070 ulice Bří Venclíků, Praha 9 na byt o velikosti 3 + 1 Otevřít dokument
9/RMČ/2011 k návrhu na souhlas s umístěním sídla společnosti podnájemce v nebytových prostorách v objektu č. p. 747 ulice Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
9/RMČ/2011 k návrhu na souhlas s umístěním sídla společnosti podnájemce v nebytových prostorách v objektu č. p. 747 ulice Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument