Samospráva ÚMČ Praha 14

Rada - jednání

29*

ČÍslo Jednání Soubor
771/RMČ/2019 k uzavření darovací smlouvy mezi městskou částí Praha 14 a společností POWER, a.s., IČO: 06664733 dokument