Samospráva ÚMČ Praha 14

Rada - jednání

3*

ČÍslo Jednání Soubor
716/RMČ/2018 k návrhu na 24. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2018 dokument
717/RMČ/2018 k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1006 dokument
718/RMČ/2018 k uzavření smlouvy o financování projektu Komunitní centrum Kardašovská II v rámci Operačního programu - Praha pól růstu ČR dokument
719/RMČ/2018 k uzavření dodatku č. 6 k SoD č. j. 0836/2017/OI/1050 na akci Komunitní centrum Hloubětínská 55 dokument
720/RMČ/2018 k revokaci usnesení č. 705/RMČ/2018 k uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0621/2018/OI/1050 uzavřené k projektu Energetická renovace objektu ZŠ Bří Venclíků II. dokument
721/RMČ/2018 k pověření řízením příspěvkové organizace Praha 14 kulturní, IČO: 75122987 se sídlem Šimanovská 47, Praha 9 dokument