Samospráva ÚMČ Praha 14

8

Číslo Jednání Soubor
128/RMČ/2015 k žádosti o obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 764, ul. Rochovská, Praha 9 Otevřít dokument
129/RMČ/2015 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 670, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
130/RMČ/2015 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 670, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
131/RMČ/2015 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 670, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
132/RMČ/2015 k návrhu na schválení přidělení bytu o velikosti 4 + 1 v domě č. p. 848, ul. Gen. Janouška, Praha 9, na základě výsledku veřejného losování - za podmínky vrácení bytu stávajícího, v souladu se Zásadami k pronájmu bytů m. č. Praha 14 Otevřít dokument
133/RMČ/2015 k návrhu na schválení vítěze veřejné soutěže formou licitace v souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha 14 na pronájem bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 753, Kardašovská ul., Praha 9 Otevřít dokument
134/RMČ/2015 k návrhu na schválení vítěze veřejné soutěže formou licitace v souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha 14 na pronájem bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 670, Kardašovská ul., Praha 9 Otevřít dokument
135/RMČ/2015 k návrhu na schválení vítěze veřejné soutěže formou licitace v souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha 14 na pronájem bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 670, Kardašovská ul., Praha 9 Otevřít dokument
136/RMČ/2015 k návrhu na schválení vítěze veřejné soutěže formou licitace v souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha 14 na pronájem bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 670, Kardašovská ul., Praha 9 Otevřít dokument
137/RMČ/2015 k návrhu na schválení vítěze veřejné soutěže formou licitace v souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha 14 na pronájem bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 749, Bobkova ul., Praha 9 Otevřít dokument
138/RMČ/2015 k návrhu na schválení vítěze veřejné soutěže formou licitace v souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha 14 na pronájem bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 1134, Ronešova ul., Praha 9 Otevřít dokument
139/RMČ/2015 k návrhu na schválení vítěze veřejné soutěže formou licitace v souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha 14 na pronájem bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 1134, Ronešova ul., Praha 9 Otevřít dokument
140/RMČ/2015 k návrhu na schválení podání výpovědi z nájmu bytu pro hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu dle § 2288, odstavec 1), písmeno a) zákona Občanský zákoník Otevřít dokument
141/RMČ/2015 k žádosti Obvodního soudu pro Prahu 9, koho městská část Praha 14 upřednostňuje jako nájemce bytu v č. p. 756, Kardašovská ul., Praha 9 po zrušení práva společného nájmu bytu Otevřít dokument
142/RMČ/2015 k návrhu na úpravu smlouvy o převodu vlastnictví jednotky č. 41 v č. p. 993, ul. Kpt. Stránského, Praha 9 Otevřít dokument
143/RMČ/2015 k návrhu stanoviska městské části Praha 14 k pokračování výstavby nadřazeného komunikačního systému ve východní části hlavního města, stavba 511 SOKP Otevřít dokument
144/RMČ/2015 k návrhu na jmenování člena komise pro komunitní plánování a MA21 Otevřít dokument
145/RMČ/2015 k návrhu na ustanovení redakce a redakční rady časopisu Čtrnáctka Otevřít dokument
147/RMČ/2015 k návrhu na stanovení osobního příplatku Heleně Zychové, DiS., ředitelce Mateřské školy, Praha 9 - Hloubětín, Zelenečská 500 Otevřít dokument
148/RMČ/2015 k návrhu na stanovení osobního příplatku Mgr. Janě Tůmové, ředitelce Mateřské školy JAHODNICE, Praha 9 - Kyje, Kostlivého 1218 Otevřít dokument
149/RMČ/2015 k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce k realizaci projektu "MŠ Vybíralova č. p. 967 a 968, Praha 9, k. ú. Černý Most - rekonstrukce ZTI Otevřít dokument
150/RMČ/2015 k uzavření pachtovní smlouvy na pacht částí pozemků parc. č. 1760, 2830/1 a 2832, k. ú. Kyje Otevřít dokument
151/RMČ/2015 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pokládky plynových přípojek do pozemků parc. č. 2707, k. ú. Hloubětín a parc. č. 2742, parc. č. 2744/1, parc. č . 2746/1, parc. č. 2747 a parc. č. 2751, k. ú. Kyje Otevřít dokument
152/RMČ/2015 k žádosti SVM MHMP o stanovisko k pronájmu části pozemku parc. č. 782/40 v k. ú. Hloubětín Otevřít dokument