Samospráva ÚMČ Praha 14

30

Číslo Jednání Soubor
6/RMČ/2008 k umístění místa podnikání v nebytovém prostoru v objektu č. p. 670, k. ú. Hloubětín, Kardašovská ulice Otevřít dokument
1/RMČ/2008 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
3/RMČ/2008 25. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2007 Otevřít dokument
8/RMČ/2008 k návrhu postupu k uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku parc. č. 2673 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
9/RMČ/2008 k vyjádření městské části Praha 14 k podnětu společnosti EKOSPOL, a. s. na úpravu územního plánu v oblasti Na Hutích funkční plochy OB - B na OB - D, plochy OB - C na OB - F a plochy OV - C na OV - F při ul. Budovatelská Otevřít dokument
4/RMČ/2008 k návrhu na odsouhlasení smlouvy o poskytování služeb a výpůjčce movitého majetku, která bude uzavřena mezi Základní školou Vybíralova 964 a Gymnáziem Chodovická 2250 Otevřít dokument
5/RMČ/2008 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk, č. p. 670, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
7/RMČ/2008 k návrhu na stanovení skupiny uchazečů na pronájem bytu č. 6 o velikosti 1 + 0 v č. p. 766, ul. Rochovská v souladu se zásadami k pronájmu bytů m. č. Praha 14 Otevřít dokument
2/RMČ/2008 k rozhodnutí o veřejné zakázce Zakoupení víceúčelového komunálního stroje realizované formou zjednodušeného podlimitního řízení Otevřít dokument