Samospráva ÚMČ Praha 14

Rada - jednání

32*

ČÍslo Jednání Soubor
145/RMČ/2016 k odpovědi na námitky proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky k podlimitní veřejné zakázce Poskytování právních služeb dokument
146/RMČ/2016 k vyhodnocení veřejné zakázky Rekonstrukce elektroinstalace v budovách ZŠ a MŠ městské části Praha 14 dokument
147/RMČ/2016 k odpovědi na petici ze dne 15. 2. 2016 Parkování ve Froncově ulici, č. j. 06768 (PE - 1/2016) dokument