Samospráva ÚMČ Praha 14

33

Číslo Jednání Soubor
179/RMČ/2016 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 764, ul. Rochovská, Praha 9 Otevřít dokument
180/RMČ/2016 k návrhu na přidělení bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 670, Kardašovská ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 - ve veřejném zájmu, v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 Otevřít dokument
181/RMČ/2016 k návrhu na vydání souhlasu se společným nájmem bytu o velikosti 3 + 1 v domě č. p. 993, ul. Kpt. Stránského, Praha 9 Otevřít dokument
182/RMČ/2016 k návrhu na schválení převodu nájmu prostoru sloužícího k podnikání o celkové výměře 71,65 m 2 v 1. nadzemním podlaží objektu č. p. 813 ulice Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
183/RMČ/2016 ke změně organizační struktury příspěvkové organizace Praha 14 kulturní ke dni 1. 5. 2016 Otevřít dokument
184/RMČ/2016 k uzavření smlouvy o výpůjčce na plochu k pořádání kampaně Den Země s TSK hl. m. Prahy Otevřít dokument
185/RMČ/2016 k návrhu na uzavření darovací smlouvy pro zajištění akce Sportovní odpoledne Prahy 14 Otevřít dokument
186/RMČ/2016 k návrhu na 5. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2016 Otevřít dokument
187/RMČ/2016 k návrhu na schválení dlouhodobého pronájmu nebytových prostor v Základní škole, Praha 9 - Černý Most, Bří Venclíků 1140 Otevřít dokument
188/RMČ/2016 k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku - sdružený nákup Vybavení ZŠ městské části Praha 14 nábytkem pro rok 2016 Otevřít dokument
189/RMČ/2016 k zahájení zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení k veřejné zakázce na dodávky Vybavení budov ZŠ, MŠ a ÚMČ Praha 14 výpočetní technikou v roce 2016 Otevřít dokument
190/RMČ/2016 k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti uložení kabelu komunikační sítě do pozemku parc. č. 566/78, k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
191/RMČ/2016 k žádosti o odkoupení pozemku parc. č. 1116, k. ú. Kyje, nebo o jeho směnu za vedlejší pozemek Otevřít dokument
192/RMČ/2016 k žádosti na udělení souhlasu s uvedením adresy Úřadu městské části Praha 14 jako sídla spolku Otevřít dokument
193/RMČ/2016 připomínky k návrhu nařízení, kterým se mění nařízení č. 9/2011 Sb. hl.m.Prahy, kterým se vydává Tržní řád ve znění pozdějších předpisů Otevřít dokument