Samospráva ÚMČ Praha 14

33

Číslo Jednání Soubor
102/RMČ/2012 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v domě č. p. 736, ul. Bobkova, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
103/RMČ/2012 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v domě č. p. 695, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
104/RMČ/2012 k návrhu na obnovu podnájmu bytu o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 25, ul. Broumarská, Praha 9 - Kyje Otevřít dokument
105/RMČ/2012 k návrhu na obnovu podnájmu bytu o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 1610, ul. Broumarská, Praha 9 - Kyje Otevřít dokument
106/RMČ/2012 k žádosti o přidělení bytu v č. p. 670 ulice Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
107/RMČ/2012 k žádosti o udělení souhlasu s přijetím další osoby do bytu v č. p. 692, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 Otevřít dokument
108/RMČ/2012 k uplatnění práva na přiměřenou slevu nájemného za užívání bytu č. 6 v č. p. 745 ulice Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
109/RMČ/2012 k uplatnění práva na přiměřenou slevu nájemného za užívání nebytového prostoru v č. p. 668, ulice Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
110/RMČ/2012 k návrhu na souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy v nebytových prostorách v objektu č. p. 728, ul. Bryksova, Praha 9 Otevřít dokument
111/RMČ/2012 k návrhu na zveřejnění záměru na prodej nebytového prostoru o výměře 19,30 m 2 v 1. podzemním podlaží objektu č. p. 993, ul. Kpt. Stránského, Praha 9 Otevřít dokument
112/RMČ/2012 k pokračování realizace projektu Domovník v objektu Broumarská Otevřít dokument
113/RMČ/2012 k návrhu na úpravu osobních příplatků vedoucím odborů ÚMČ Praha 14 Otevřít dokument
114/RMČ/2012 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
115/RMČ/2012 k návrhu na složení výběrové komise k obsazení funkčního místa ředitele příspěvkové organizace KVIZ Praha 14 Otevřít dokument
116/RMČ/2012 k návrhu na změnu člena komise kultury a aktivit volného času Otevřít dokument
117/RMČ/2012 k návrhu na jmenování grantové komise pro hodnocení žádostí v oblasti 2 - kultura, volný čas, sport a podpora místní Agendy 21 Otevřít dokument
118/RMČ/2012 k návrhu na přerušení odpisování dlouhodobého hmotného majetku pro rok 2011 Otevřít dokument
119/RMČ/2012 k návrhu na zřízení jistotního/vázaného účtu souvisejícího s privatizací bytového fondu městské části Praha 14 Otevřít dokument
120/RMČ/2012 k návrhu na vyhlášení Programu prevence nádorového onemocnění prsu pro obyvatele městské části Praha 14 Otevřít dokument
121/RMČ/2012 k žádosti Ing. Pavla Juříka o finanční příspěvek na vydání knihy o historii rodu Smiřických ze Smiřic - Dominia Smiřických a Liechtensteinů v Čechách Otevřít dokument
122/RMČ/2012 k výsledku screeningu odboru životního prostředí ÚMČ Praha 14 Otevřít dokument
123/RMČ/2012 k novému zveřejnění záměru na pronájem části pozemku parc. č. 2575/34 v k. ú. Kyje za účelem umístění reklamního zařízení Otevřít dokument
124/RMČ/2012 ke zveřejnění adresného záměru na pronájem části pozemku parc. č. 221/378 v k. ú. Černý Most při ulici Doležalova Otevřít dokument
125/RMČ/2012 k zveřejnění adresného záměru a následnému uzavření kupní smlouvy na pozemek parc. č. 1576/3 a část pozemku parc. č. 1576/8, k. ú. Kyje Otevřít dokument
126/RMČ/2012 ke změně osoby nájemce části pozemku parc. č. 1760, 2830/1 a 2832, o výměře 314 m 2 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
127/RMČ/2012 k návrhu na vydání volebního řádu pro volby členů školských rad v základních školách zřizovaných městskou částí Praha 14 Otevřít dokument
128/RMČ/2012 k návrhu řešení náběhu funkčních období ředitelů škol a školských zařízení v letech 2012-2014 Otevřít dokument
129/RMČ/2012 ke jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení funkce ředitelky/ředitele Mateřské školy Obláček, Praha 9 - Černý Most, Šebelova 874 Otevřít dokument
130/RMČ/2012 k návrhu na souhlas k přijetí finančního daru účelově určeného ve výši 2.000 Kč Mateřské škole Obláček, Praha 9 - Černý Most, Šebelova 874 Otevřít dokument
131/RMČ/2012 k návrhu na souhlas k přijetí finančního daru účelově určeného ve výši 2.000 Kč a 4.000 Kč Mateřské škole, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 968 Otevřít dokument