Samospráva ÚMČ Praha 14

33

Číslo Jednání Soubor
70/RMČ/2008 k návrhu na souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy v nebytových prostorách objektu č. p. 799 ulice Kučerova, Praha 9 Otevřít dokument
75/RMČ/2008 k žádosti o povolení výjimky z počtu dětí ve třídě pro školní rok 2008/2009 v mateřských školách městské části Praha 14 Otevřít dokument
63/RMČ/2008 3. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2008 Otevřít dokument
60/RMČ/2008 k úpravě směrnice QS 61-01 V01R02 hospodaření s majetkem MČ Praha 14 Otevřít dokument
71/RMČ/2008 k návrhu na rekolaudaci nebytových prostor (byt. jednotky č. 11) - kanceláří se zázemím o celkové výměře 61,74 m2 ve 3. nadzemním podlaží objektu č. p. 1070 ulice Bří Venclíků, Praha 9 na byt o velikosti 2 + 1 Otevřít dokument
74/RMČ/2008 k podnětu na změnu územního plánu na pozemcích parc. č. 227/4, 227/3 a 227/5 k. ú. Hostavice z plochy sady, zahrady a vinice - PS na všeobecně smíšené SV Otevřít dokument
62/RMČ/2008 k návrhu na zvýšení ceny internetu v CVVI Otevřít dokument
56/RMČ/2008 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
72/RMČ/2008 k žádosti OOA MHMP o stanovisko k úplatnému převodu pozemků parc. č. 793/1 a parc. č. 185/1 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
57/RMČ/2008 k návrhu platových úprav vedoucích odborů Úřadu městské části Praha 14 Otevřít dokument
59/RMČ/2008 k návrhu dodatku č. 3 ke Kolektivní smlouvě Otevřít dokument
58/RMČ/2008 k informaci o vyúčtování grantů přidělených v roce 2007 Otevřít dokument
64/RMČ/2008 k návrhu na zrušení zadávacího řízení k veřejné zakázce SMP14 - Holobyty Broumarská v souladu s § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb. Otevřít dokument
68/RMČ/2008 k návrhu na schválení vítěze veřejné soutěže formou licitace v souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha 14 na pronájem bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 770, ul. Kučerova, Praha 9 Otevřít dokument
66/RMČ/2008 k návrhu na přechod nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v domě č. p. 496, ul. Slévačská, Praha 9, Hloubětín v souladu s ustanovením § 708 občanského zákoníku Otevřít dokument
65/RMČ/2008 k žádosti o snížení nájemného za užívání bytů v č. p. 1089 ulice Cíglerova, Praha 9 z důvodu realizace střešní nástavby domu č. p. 1087-1090 Cíglerova, Praha 9 Otevřít dokument
73/RMČ/2008 ke studii nástavby zdravotního střediska ul. Klánovická Otevřít dokument
69/RMČ/2008 k návrhu na souhlas s uzavřením dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. j. 7/SMP/04 Otevřít dokument
67/RMČ/2008 k návrhu na vydání souhlasu se společným nájmem v bytě o velikosti 3 + 1 v domě č. p. 693, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
61/RMČ/2008 k návrhu na uzavření aktualizačního dodatku k havarijní pojistné smlouvě č. 226 496 370-7 a dodatku ke smlouvě o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla č. 3063424935 Otevřít dokument