Samospráva ÚMČ Praha 14

35

Číslo Jednání Soubor
170/RMČ/2012 k návrhu na jmenování ředitele příspěvkové organizace KVIZ Praha 14
170/RMČ/2012 k návrhu na jmenování ředitele příspěvkové organizace KVIZ Praha 14
171/RMČ/2012 k návrhu na odvolání a jmenování člena dozorčí rady obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s.
171/RMČ/2012 k návrhu na odvolání a jmenování člena dozorčí rady obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s.
172/RMČ/2012 k návrhu na podání žádosti o dotaci - Emergentní projekt na podporu integrace cizinců ze třetích zemí na lokální úrovni v roce 2012
172/RMČ/2012 k návrhu na podání žádosti o dotaci - Emergentní projekt na podporu integrace cizinců ze třetích zemí na lokální úrovni v roce 2012
173/RMČ/2012 k návrhu na zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu Opravy motoristických a nemotoristických komunikací na území městské části Praha 14
173/RMČ/2012 k návrhu na zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu Opravy motoristických a nemotoristických komunikací na území městské části Praha 14
174/RMČ/2012 k návrhu na zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu Dodávky, instalace a opravy dopravního značení a dopravního zařízení na území městské části Praha 14
174/RMČ/2012 k návrhu na zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu Dodávky, instalace a opravy dopravního značení a dopravního zařízení na území městské části Praha 14
175/RMČ/2012 k návrhu na zahájení otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů k veřejné nadlimitní zakázce na služby Služby tiskových řešení pro městskou část Praha 14
175/RMČ/2012 k návrhu na zahájení otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů k veřejné nadlimitní zakázce na služby Služby tiskových řešení pro městskou část Praha 14
176/RMČ/2012 k návrhu na zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci akce ZŠ Chvaletická č. p. 918, osazení lapače tuků, Praha 9, k. ú. Hloubětín
176/RMČ/2012 k návrhu na zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci akce ZŠ Chvaletická č. p. 918, osazení lapače tuků, Praha 9, k. ú. Hloubětín
177/RMČ/2012 k návrhu na revokaci usnesení Rady městské části Praha 14 č. 105/RMČ/2012 ve věci neschválení obnovy podnájmu bytu o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 1610, ul. Broumarská, Praha 9 - Kyje
177/RMČ/2012 k návrhu na revokaci usnesení Rady městské části Praha 14 č. 105/RMČ/2012 ve věci neschválení obnovy podnájmu bytu o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 1610, ul. Broumarská, Praha 9 - Kyje
178/RMČ/2012 k žádosti na uzavření nájemní smlouvy na užívání bytu v č. p. 764, Rochovská ulice, Praha 9
178/RMČ/2012 k žádosti na uzavření nájemní smlouvy na užívání bytu v č. p. 764, Rochovská ulice, Praha 9
179/RMČ/2012 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v domě č. p. 813, ul. Maňákova, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
179/RMČ/2012 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v domě č. p. 813, ul. Maňákova, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
180/RMČ/2012 k návrhu na obnovu podnájmu bytu o velikosti 2 + 0 v domě č. p. 25, ul. Broumarská, Praha 9 - Kyje Otevřít dokument
180/RMČ/2012 k návrhu na obnovu podnájmu bytu o velikosti 2 + 0 v domě č. p. 25, ul. Broumarská, Praha 9 - Kyje Otevřít dokument
181/RMČ/2012 k návrhu na přidělení bytu o velikosti 2 + 0 do podnájmu v č. p. 25, Broumarská ul., Praha 9 - Kyje Otevřít dokument
181/RMČ/2012 k návrhu na přidělení bytu o velikosti 2 + 0 do podnájmu v č. p. 25, Broumarská ul., Praha 9 - Kyje Otevřít dokument
182/RMČ/2012 k žádosti o udělení souhlasu s přijetím další osoby do bytu v č. p. 1133, ul. Ronešova , Praha 9, v č. p. 846, ul. Gen. Janouška, Praha 9 a v č. p. 492, ul. Krylovecká, Praha 9 Otevřít dokument
182/RMČ/2012 k žádosti o udělení souhlasu s přijetím další osoby do bytu v č. p. 1133, ul. Ronešova , Praha 9, v č. p. 846, ul. Gen. Janouška, Praha 9 a v č. p. 492, ul. Krylovecká, Praha 9 Otevřít dokument
183/RMČ/2012 k návrhu na souhlas s ukončením nájmu dohodou nebytových prostor v 1. nadzemním podlaží objektu č. p. 847, ul. Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
183/RMČ/2012 k návrhu na souhlas s ukončením nájmu dohodou nebytových prostor v 1. nadzemním podlaží objektu č. p. 847, ul. Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
184/RMČ/2012 k informaci o vyúčtování grantů přidělených v roce 2011 Otevřít dokument
184/RMČ/2012 k informaci o vyúčtování grantů přidělených v roce 2011 Otevřít dokument
185/RMČ/2012 k návrhu na vyhlášení grantového programu pro základní školy na podporu projektů zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů Otevřít dokument
185/RMČ/2012 k návrhu na vyhlášení grantového programu pro základní školy na podporu projektů zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů Otevřít dokument
186/RMČ/2012 k výsledku a přijatým opatřením z provedené kontroly Magistrátu hlavního města Prahy na odboru výstavby a dopravy Úřadu městské části Praha 14 Otevřít dokument
186/RMČ/2012 k výsledku a přijatým opatřením z provedené kontroly Magistrátu hlavního města Prahy na odboru výstavby a dopravy Úřadu městské části Praha 14 Otevřít dokument
187/RMČ/2012 k návrhu na zřízení a vedení revolvingových termínovaných vkladů Otevřít dokument
187/RMČ/2012 k návrhu na zřízení a vedení revolvingových termínovaných vkladů Otevřít dokument
188/RMČ/2012 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
188/RMČ/2012 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
189/RMČ/2012 k návrhu vyjádření městské části Praha 14 k návrhu umístění staveb: 1. stavba - veřejné komunikace, 2. stavba - příprava území, 3. stavba V-zóna a 4. stavba TP-zóna záměru Technologický park Horní Lada, Praha - Kyje, Objízdná ul. na pozemcích parc. č. 2668/1, 2669/1, 2670/1, 2670/12 a dalších Otevřít dokument
189/RMČ/2012 k návrhu vyjádření městské části Praha 14 k návrhu umístění staveb: 1. stavba - veřejné komunikace, 2. stavba - příprava území, 3. stavba V-zóna a 4. stavba TP-zóna záměru Technologický park Horní Lada, Praha - Kyje, Objízdná ul. na pozemcích parc. č. 2668/1, 2669/1, 2670/1, 2670/12 a dalších Otevřít dokument
190/RMČ/2012 k přijetí darů od sponzorů pro zajištění akce Setkání kultur u příležitosti Mezinárodního dne Romů pořádané v termínu 11. 4. - 13. 4. 2012 Otevřít dokument
190/RMČ/2012 k přijetí darů od sponzorů pro zajištění akce Setkání kultur u příležitosti Mezinárodního dne Romů pořádané v termínu 11. 4. - 13. 4. 2012 Otevřít dokument
191/RMČ/2012 k návrhu na uzavření smluv k pořádání farmářských trhů na Černém Mostě Otevřít dokument
191/RMČ/2012 k návrhu na uzavření smluv k pořádání farmářských trhů na Černém Mostě Otevřít dokument
192/RMČ/2012 k návrhu na zajištění prázdninového provozu v mateřských školách na území městské části Praha 14 Otevřít dokument
192/RMČ/2012 k návrhu na zajištění prázdninového provozu v mateřských školách na území městské části Praha 14 Otevřít dokument