Samospráva ÚMČ Praha 14

35*

Číslo Jednání Soubor
178/RMČ/2012 k žádosti na uzavření nájemní smlouvy na užívání bytu v č. p. 764, Rochovská ulice, Praha 9 Otevřít dokument
177/RMČ/2012 k návrhu na revokaci usnesení Rady městské části Praha 14 č. 105/RMČ/2012 ve věci neschválení obnovy podnájmu bytu o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 1610, ul. Broumarská, Praha 9 - Kyje Otevřít dokument
176/RMČ/2012 k návrhu na zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci akce ZŠ Chvaletická č. p. 918, osazení lapače tuků, Praha 9, k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
175/RMČ/2012 k návrhu na zahájení otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů k veřejné nadlimitní zakázce na služby Služby tiskových řešení pro městskou část Praha 14 Otevřít dokument
174/RMČ/2012 k návrhu na zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu Dodávky, instalace a opravy dopravního značení a dopravního zařízení na území městské části Praha 14 Otevřít dokument
173/RMČ/2012 k návrhu na zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu Opravy motoristických a nemotoristických komunikací na území městské části Praha 14 Otevřít dokument
172/RMČ/2012 k návrhu na podání žádosti o dotaci - Emergentní projekt na podporu integrace cizinců ze třetích zemí na lokální úrovni v roce 2012 Otevřít dokument
171/RMČ/2012 k návrhu na odvolání a jmenování člena dozorčí rady obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. Otevřít dokument
170/RMČ/2012 k návrhu na jmenování ředitele příspěvkové organizace KVIZ Praha 14 Otevřít dokument