Samospráva ÚMČ Praha 14

35

Číslo Jednání Soubor
166/RMČ/2020 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 28 o velikosti 2 + 0 v ul. Broumarská 25, Praha 9 Otevřít dokument
167/RMČ/2020 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 3 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 1610, Praha 9 Otevřít dokument
168/RMČ/2020 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 5 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 1610, Praha 9 Otevřít dokument
169/RMČ/2020 k návrhu na řešení bytové situace pro obyvatele Prahy 14 uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 15 o velikosti 2 + 0 v ul. Broumarská 25 Otevřít dokument
170/RMČ/2020 k návrhu na jmenování interní auditorky městské části Praha 14 Otevřít dokument
171/RMČ/2020 k návrhu na přerušení odpisování dlouhodobého hmotného majetku pro rok 2019 Otevřít dokument
172/RMČ/2020 k návrhu na 4. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2020 Otevřít dokument
173/RMČ/2020 k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 964 Otevřít dokument
174/RMČ/2020 k návrhu na dodávku elektrického varného kotle pro kuchyň ZŠ Vybíralova Otevřít dokument
175/RMČ/2020 k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Mateřská škola Korálek, Praha 9 - Černý Most, Bobkova 766 Otevřít dokument
176/RMČ/2020 k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 9 - Hloubětín, Štolmířská 602 Otevřít dokument
177/RMČ/2020 k rezignaci na členství v komisi kultury a aktivit volného času Otevřít dokument
178/RMČ/2020 k návrhu na uzavření smlouvy o zprostředkování benefitů mezi městskou částí Praha 14 a společností Sodexo Pass ČR, a.s., IČO: 61860476 Otevřít dokument
179/RMČ/2020 k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě čj. 0064/2019/OHS_OddT/1050 ze dne 25. 2. 2019 s firmou PARECO s.r.o., IČO: 27165329 a dodatku č. 1 ke smlouvě čj. 0471/2019/ OHS_OddT/1050 ze dne 19. 9. 2019 s firmou K2S Facility, spol. s r.o., IČO: 045 61 325 Otevřít dokument
180/RMČ/2020 k návrhu na uzavření smlouvy o zajištění podpory provozu počítačového systému GINIS MČ14 mezi městskou částí Praha 14 a společností GORDIC spol. s r.o., IČO: 47903783 Otevřít dokument
181/RMČ/2020 k zahájení veřejné zakázky Hospodaření s dešťovou vodou - Vybíralka 25 zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení Otevřít dokument
182/RMČ/2020 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k přeložce plynárenského zařízení vynucené odstraněním současného a vybudováním nového mostu přes Rokytku k pozemku parc. č. 2824, k. ú. Kyje z vlastnictví hl. m. Prahy Otevřít dokument