Samospráva ÚMČ Praha 14

36

Číslo Jednání Soubor
193/RMČ/2012 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v domě č. p. 735, ul. Kučerova, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
194/RMČ/2012 k návrhu na revokaci usnesení č. 139/RMČ/2012 ze dne 19. 3. 2012 Otevřít dokument
195/RMČ/2012 k návrhu na schválení vítěze veřejné soutěže formou licitace na odkup bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 994, ul. Kpt. Stránského, Praha 9 do osobního vlastnictví Otevřít dokument
196/RMČ/2012 k návrhu na prodloužení nájemní smlouvy o dalších 10 let pro nájemce nebytových prostor v objektu č. p. 671 ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
197/RMČ/2012 k návrhu na přípravu 1. etapy odprodeje bytových domů Otevřít dokument
198/RMČ/2012 k volbě přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 9 Otevřít dokument
199/RMČ/2012 k návrhu organizační změny zabezpečování problematiky informačních systémů a informačních technologií na Úřadu městské části Praha 14 Otevřít dokument
200/RMČ/2012 k návrhu na jmenování tajemníka výboru pro výchovu , vzdělávání a místní Agendu 21 a koordinátora projektu Zdravá městská část - místní Agenda 21 (PZM - MA 21) Otevřít dokument
201/RMČ/2012 k návrhu na ustavení letopisecké komise Rady městské části Praha 14 a jmenování členů letopisecké komise Otevřít dokument
202/RMČ/2012 k návrhu na bezplatný pronájem sálu v KD Kyje Otevřít dokument
203/RMČ/2012 k návrhu na souhlass prominutím nájemného za užívání sálu a AV techniky v Kulturním domě, Šimanovská č. p. 47, Praha 9 - Kyje k pořádání akcí s veřejností - Fórum Zdravé městské části, Dětské fóruma Setkání se seniory v rámci kampaně Dny zdraví Otevřít dokument
204/RMČ/2012 k návrhu na přijetí darů od sponzorů pro zajištění akce Den Země na Praze 14 pořádané ve dnech 19. - 24. 4. 2012 Otevřít dokument
205/RMČ/2012 k návrhu na přidělení grantů v oblasti sportovních, kulturních a volnočasových aktivit v roce 2012 Otevřít dokument
206/RMČ/2012 k návrhu na poskytnutí grantů z programu Příspěvek na zajištění služby 2012 Otevřít dokument
207/RMČ/2012 2. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2012 Otevřít dokument
208/RMČ/2012 k návrhu na uzavření smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené mezi městskou částí Praha 14 a Společenstvím pro dům Cíglerova 1087, 1088, 1089 a 1090, IČ: 28880790 Otevřít dokument
209/RMČ/2012 k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro stavbu Průjezd železničním uzlem Praha - modernizace traťového úseku Praha Libeň - Praha Běchovice 1. část Otevřít dokument
210/RMČ/2012 k návrhu na vyplacení odměn ředitelům základních a mateřských škol za I. pololetí školního roku 2011/2012 z hlavní činnosti Otevřít dokument