Samospráva ÚMČ Praha 14

Rada - jednání

36*

ČÍslo Jednání Soubor
183/RMČ/2020 k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zavedení inovačního partnerství v rámci projektu Znalostní centrum MČ Praha 14 s inteligentní mobilní aplikací dokument