Samospráva ÚMČ Praha 14

37

Číslo Jednání Soubor
277/RMČ/2016 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 764, ul. Rochovská, Praha 9 Otevřít dokument
278/RMČ/2016 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 743, ul. Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
279/RMČ/2016 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 1071, ul. Bří Venclíků, Praha 9 Otevřít dokument
280/RMČ/2016 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 685, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 Otevřít dokument
281/RMČ/2016 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 738, ul. Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
282/RMČ/2016 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 745, ul. Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
283/RMČ/2016 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 4 + 1 v č. p. 735, ul. Kučerova, Praha 9 Otevřít dokument
284/RMČ/2016 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 695, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 Otevřít dokument
285/RMČ/2016 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 742, ul. Bryksova, Praha 9 Otevřít dokument
286/RMČ/2016 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 497, ul. Slévačská, Praha 9 Otevřít dokument
287/RMČ/2016 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 755, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
288/RMČ/2016 k žádosti o znovupřidělení bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 739, Bobkova ul., Praha 9 Otevřít dokument
289/RMČ/2016 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu MHMP Otevřít dokument
290/RMČ/2016 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 746 ul. Maňákova, Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14, za podmínky vrácení bytu stávajícího Otevřít dokument
291/RMČ/2016 k návrhu na schválení pronájmu prostoru sloužícího k podnikání o výměře 138,28 m2 v 1. nadzemním podlaží objektu č. p. 743, ul. Maňákova, Praha 9 s účastníkem výběrového řízení společností TESMO, s.r.o. Otevřít dokument
292/RMČ/2016 k návrhu na vydání souhlasu obce dle ustanovení § 33 odst. 6 zák. č. 111/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Otevřít dokument
293/RMČ/2016 k návrhu na přidělení dotací v oblasti Příspěvek na zajištění služby v roce 2016 Otevřít dokument
294/RMČ/2016 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
295/RMČ/2016 k návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městskou částí Praha 14 a spol. Agencie TMT, s.r.o. Otevřít dokument
296/RMČ/2016 k dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí servisních služeb uzavřené mezi městskou částí Praha 14 a spol. QCM, s.r.o. Otevřít dokument
298/RMČ/2016 k závěrečnému účtu městské části Praha 14 za rok 2015 Otevřít dokument
299/RMČ/2016 k účetním závěrkám včetně výsledku hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných městskou částí Praha 14 za rok 2015 a jeho rozdělení příspěvkovým organizacím zřizovaným městskou částí Praha 14 za rok 2015 Otevřít dokument
300/RMČ/2016 k návrhu na 8. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2016 Otevřít dokument
301/RMČ/2016 k zahájení zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení k veřejné zakázce na služby Zajištění sociálně prospěšného zaměstnávání a sociálního začleňování osob znevýhodněných na trhu práce Otevřít dokument
302/RMČ/2016 k návrhu na zahájení otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné nadlimitní zakázce na dodávky Outsourcing tiskových řešení pro městskou část Praha 14 Otevřít dokument
303/RMČ/2016 k zahájení zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení k veřejné zakázce na dodávky Rekonstrukce stravovacího provozu v MŠ Paculova Otevřít dokument
304/RMČ/2016 k zahájení zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení k veřejné zakázce na stavební práce Stavební úpravy stravovacího provozu MŠ Vybíralova 968/4, Praha 14 - Černý Most Otevřít dokument
305/RMČ/2016 k vyhodnocení zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení k veřejné zakázce na dodávky Vybavení budov ZŠ, MŠ a ÚMČ Praha 14 výpočetní technikou v roce 2016 Otevřít dokument
306/RMČ/2016 k zadávací dokumentaci u veřejné zakázky na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení Park Pilská - 2. etapa - Novostavba komunitního centra Otevřít dokument
307/RMČ/2016 k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 12126923 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí u projektu Energetická úspora budovy MŠ Chvaletická a Energetická úspora MŠ Štolmířská Otevřít dokument
308/RMČ/2016 k uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. 14170683 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí u projektu Snížení energetické náročnosti stavby - sportovní volnočasové zařízení MČ Praha 14 Otevřít dokument
309/RMČ/2016 k uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě čj. 0185/2016/OSM/1070 za účelem změny platebních podmínek Otevřít dokument
310/RMČ/2016 k uzavření dodatku č. 1 nájemní smlouvy č. 0248/2012/OSMI/1070 Otevřít dokument
311/RMČ/2016 k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. 0315/2014/OSMI/1080 Otevřít dokument
312/RMČ/2016 k žádosti MHMP o odnětí pozemků s vodními plochami a toky Otevřít dokument
313/RMČ/2016 k uzavření souhlasného prohlášení a dohody o vypořádání přestavku na pozemku parc. č. 2737, k. ú. Kyje Otevřít dokument
314/RMČ/2016 k uzavření souhlasného prohlášení a dohody o vypořádání přestavku na pozemku parc. č. 89/3, k. ú. Kyje Otevřít dokument
315/RMČ/2016 k vypořádání duplicitního vlastnictví k pozemkům parc. č. 890/2, 2703/7 a 2703/8, k. ú. Kyje Otevřít dokument
316/RMČ/2016 k uzavření pachtovní smlouvy na část pozemku parc. č. 1760, díl č. 1, o výměře 481 m2 , k. ú. Kyje Otevřít dokument
297/RMČ/2016 ke jmenování pí Veroniky Strupkové do funkce ředitelky Mateřské školy JAHODNICE, Praha 9 - Kyje, Kostlivého 1218, IČ: 709 195 09 Otevřít dokument