Samospráva ÚMČ Praha 14

37

Číslo Jednání Soubor
211/RMČ/2012 k souhlasu ke jmenování Mgr. Dagmar Milotové do funkce ředitelky Základní školy, Praha 9 - Kyje, Šimanovská 16 na období 6 let od 1. 8. 2012 Otevřít dokument
212/RMČ/2012 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v domě č. p. 670, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
213/RMČ/2012 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v domě č. p. 743, ul. Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
214/RMČ/2012 k návrhu na vydání souhlasu se společným nájmem bytu o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 753, Kardašovská ul., Praha 9 Otevřít dokument
215/RMČ/2012 k žádosti o udělení souhlasu s přijetím dalších osob do bytu v č. p. 756, Kardašovská ul., Praha 9 Otevřít dokument
216/RMČ/2012 k návrhu na schválení vítěze veřejné soutěže formou licitace v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 na pronájem bytu o velikosti 4 + 1 v č. p. 850, ul. Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
217/RMČ/2012 k návrhu na schválení vítěze veřejné soutěže formou licitace v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 na pronájem bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 692, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 Otevřít dokument
218/RMČ/2012 k uplatnění práva na přiměřenou slevu nájemného za užívání nebytového prostoru v č. p. 668, ulice Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
219/RMČ/2012 k návrhu na souhlas s ukončením nájmu dohodou části nebytových prostor v 1. podzemním podlaží objektu polikliniky č. p. 902 ulice Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
220/RMČ/2012 k návrhu na souhlas s ukončením nájmu dohodou části nebytových prostor ve 3. nadzemním podlaží objektu polikliniky č. p. 902 ulice Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
221/RMČ/2012 k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení na akci Oprava balkonů ČM II, Praha 9 Otevřít dokument
222/RMČ/2012 k realizaci projektu preventivních a volnočasových aktivit v objektu Broumarská Otevřít dokument
223/RMČ/2012 k návrhu na přiznání osobního příplatku řediteli příspěvkové organizace KVIZ Praha 14 Otevřít dokument
224/RMČ/2012 k návrhu na jmenování kronikářky městské části Praha 14 Otevřít dokument
225/RMČ/2012 k návrhu statutu a jednacího řádu Strategického týmu pro řízení a rozvoj městské části Praha 14 Otevřít dokument
226/RMČ/2012 3. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2012 Otevřít dokument
227/RMČ/2012 k návrhu na podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na poskytování sociálních služeb na území jednotlivých městských částí Praha 1 - 22 v roce 2012 Otevřít dokument
228/RMČ/2012 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu Rekonstrukce a rozšíření dětského hřiště Vlčkova č. p. 1067 Otevřít dokument
229/RMČ/2012 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu Dodávky, instalace a opravy dopravního značení na území MČ Praha 14 Otevřít dokument
230/RMČ/2012 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci akce ZŠ Chvaletická č. p. 918, osazení lapače tuků, Praha 9, k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
231/RMČ/2012 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci akce Rekonstrukce střechy ZŠ Hloubětínská č. p. 700, Praha 9, k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
232/RMČ/2012 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci akce MŠ Kostlivého č. p. 1218, Praha 9 - Jahodnice, prostorová akustika Otevřít dokument
233/RMČ/2012 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci akce MŠ Osická č. p. 454, Praha 9, k. ú. Kyje - sanační úpravy suterénu objektu Otevřít dokument
234/RMČ/2012 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci akce Rekonstrukce fasádních výplní otvorů - MŠ Šebelova č. p. 874, Praha 9, k. ú. Černý Most Otevřít dokument
235/RMČ/2012 k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pokládky kabelu NN do pozemků parc. č. 1204/1, parc. č. 2736/1 a parc. č. 2741, k. ú. Kyje Otevřít dokument
236/RMČ/2012 k návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemků parc. č. 1072/20 a parc. č. 1072/185, k. ú. Hloubětín, k provedení zateplení bytového domu č. p. 211, 212 a 213 v ulici Zelenečská Otevřít dokument
237/RMČ/2012 k návrhu na zveřejnění záměru a následnému uzavření nájemní smlouvy na pronájem podloubí bytového domu č. p. 813 v k. ú. Černý Most Otevřít dokument
238/RMČ/2012 k návrhu na bezplatný pronájem sálu v KD Kyje Otevřít dokument
239/RMČ/2012 k informaci o průběhu akce ZŠ Bří Venclíků - energetická úspora MČ Praha 14 Otevřít dokument
240/RMČ/2012 k návrhu výběrového řízení na akci Rekonstrukce střešních plášťů a okapového chodníku, Praha 9 Otevřít dokument