Samospráva ÚMČ Praha 14

37

Číslo Jednání Soubor
177/RMČ/2008 k návrhu na přidělení bytu o velikosti 2 + 0 v domě č. p. 767, Rochovská ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14, ve veřejném zájmu v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 Otevřít dokument
164/RMČ/2008 k odvolání z funkce člena komise kultury a aktivit volného času Otevřít dokument
170/RMČ/2008 k návrhu na uzavření smlouvy o monitoringu užívání návykových látek na území městské části Praha 14 a zajišťování výměnného programu Otevřít dokument
200/RMČ/2008 k dopravním opatřením na změnu tras, zastávek a provozních parametrů linek PID č. 208 a č. 109 a zrušení linky č. 168 Otevřít dokument
171/RMČ/2008 k novému vydání instrukce QI 61-01-03 V03 R00 - Hospodaření příspěvkových organizací a nakládání s majetkem zřizovatele a majetkem vlastním Otevřít dokument
188/RMČ/2008 k návrhu na zahájení podlimitní veřejné zakázky Stavební úpravy části objektu Pilská č. p. 9, Praha 9, k. ú. Hostavice Otevřít dokument
190/RMČ/2008 k návrhu na zahájení veřejné zakázky malého rozsahu Výměna stávajících sklobetonových oken ZŠ Hloubětínská č. p. 700, Praha 9, k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
181/RMČ/2008 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 741, Bryksova ul., Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
179/RMČ/2008 k návrhu na využití uvolněného bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 741, ul. Bryksova, Praha 9 - Černý Most, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
199/RMČ/2008 k vyplacení odměn ředitelům základních a mateřských škol za I. pololetí školního roku 2007/2008 z hlavní činnosti Otevřít dokument
173/RMČ/2008 k návrhu dodatku žádosti o dotaci z programu Předcházení sociálnímu vyloučení a odstraňování jeho důsledků 2008 - podprogram A. Podpora terénní práce 2008 Otevřít dokument
169/RMČ/2008 k návrhu na vybavení vybraných objektů přenosným automatizovaným externím defibrilátorem Otevřít dokument
180/RMČ/2008 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1, č. p. 753, Maňákova ul., Praha 9 Otevřít dokument
192/RMČ/2008 k návrhu na zveřejnění záměru a uzavření kupní smlouvy na pozemky parc. č. 171/1 a parc. č. 172/1 v k. ú. Kyje s p. Tomášem Kmochem Otevřít dokument
189/RMČ/2008 k návrhu na zahájení podlimitní veřejné zakázky Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Bří Venclíků č. p. 1140, Praha 9, k. ú. Černý Most - etapa B Otevřít dokument
183/RMČ/2008 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 737, Bobkova ul., Praha 9 Otevřít dokument
193/RMČ/2008 k návrhu na zveřejnění záměru a následnému uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku parc. č. 924/2 v k. ú. Hostavice Otevřít dokument
195/RMČ/2008 k vyjádření městské části Praha 14 k dokumentaci pro územní řízení stavby zatažení TR 110/22kV Černý Most, kabely 22kV-III.etapa Otevřít dokument
174/RMČ/2008 7. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2008 Otevřít dokument
182/RMČ/2008 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 739, Bobkova ul., Praha 9 Otevřít dokument
178/RMČ/2008 k návrhu na přidělení místa v ubytovně při Základní škole Chvaletická Otevřít dokument
197/RMČ/2008 na souhlas k prodloužení nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru ZŠ Vybíralova 964/8, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
191/RMČ/2008 k návrhu na zahájení veřejné zakázky malého rozsahu akce ke Zřízení kašny na části pozemku parc. č. 3, k. ú. Kyje, při ul. Broumarská Otevřít dokument
198/RMČ/2008 k zajištění prázdninového provozu v mateřských školách na území městské části Praha 14 Otevřít dokument
166/RMČ/2008 ke jmenování do funkce člena komise pro sociálně právní ochranu dětí a sociální věci Otevřít dokument
167/RMČ/2008 k návrhu na výpůjčku dvou jízdních kol městské policii Otevřít dokument
185/RMČ/2008 k návrhu na řešení nájemního vztahu k nebytovým prostorám a pozemkům v objektu č. p. 530 ulice Sadská, Praha 9 a na vymáhání dlužného nájemného a úhrad spojených s užíváním nebytových prostor a pozemků Otevřít dokument
194/RMČ/2008 k návrhu Zásad územního rozvoje pro hl. m. Prahu Otevřít dokument
184/RMČ/2008 k návrhu na uplatnění práva na přiměřenou slevu nájemného za užívání bytu v č. p. 745 ulice Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
172/RMČ/2008 k návrhu na vyhlášení grantového řízení městské části Praha 14 v sociální oblasti pro rok 2008 Otevřít dokument
176/RMČ/2008 k návrhu na přidělení bytu o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 766, Rochovská ulice, Praha 9 Otevřít dokument
186/RMČ/2008 k návrhu na zahájení veřejné zakázky malého rozsahu Výměna stávajících oken a dveří ZŠ Hloubětínská č. p. 700, Praha 9, k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
187/RMČ/2008 k návrhu na zahájení veřejné zakázky malého rozsahu Rekonstrukce střechy - Mateřská škola Generála Janouška č. p. 1005, Praha 9, k. ú. Černý Most Otevřít dokument
196/RMČ/2008 ke konceptům změn vlny 06 územního plánu SÚ hl. m. Prahy - Z 0974/06, Z 1159/06 a Z 1477/06 Otevřít dokument
163/RMČ/2008 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
168/RMČ/2008 k návrhu na odpisy pohledávek za inzerci Otevřít dokument
175/RMČ/2008 k návrhu na vyplacení odměny řediteli příspěvkové organizace KVIZ Praha 14 za I. čtvrtletí roku 2008 Otevřít dokument
165/RMČ/2008 k odvolání z funkce člena komise bezpečnostní a protidrogové Otevřít dokument