Samospráva ÚMČ Praha 14

38

Číslo Jednání Soubor
237/RMČ/2020 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 ukončením nájemní smlouvy č. 168/2015 ze dne 23. 12. 2015 a uzavřením nájemní smlouvy s novým nájemcem k bytu č. 4, o velikosti 3 + 1 v č. p. 766, ul. Rochovská, Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
238/RMČ/2020 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 ukončením nájemní smlouvy č. 130/2009 ze dne 14. 10. 2009 a uzavřením nájemní smlouvy s novým nájemcem k bytu č. 31, o velikosti 2 + kk v č. p. 755, ul. Kardašovská, Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
239/RMČ/2020 k návrhu na schválení ukončení nájemní smlouvy výpovědí pro zvlášť závažné porušení povinnosti ze strany nájemce Otevřít dokument
240/RMČ/2020 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0543/2018/SMP14/1050 na zajištění průběžné deratizace objektů ve správě MČ Praha 14 Otevřít dokument
241/RMČ/2020 k návrhu na 7. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2020 Otevřít dokument
242/RMČ/2020 k dílčí účetní závěrce včetně výsledku hospodaření městské části Praha 14 za rok 2019 Otevřít dokument
243/RMČ/2020 k návrhu na osobní příplatek ředitelce příspěvkové organizace Praha 14 kulturní Otevřít dokument
244/RMČ/2020 k návrhu na udělení odměn pro ředitelky a pracovníky škol, kteří bezprostředně zajištovali vzdělávání (pedagogičtí pracovníci), stravování a úklid v období nouzového stavu v Mateřské škole Obláček, Praha 9 - Černý Most, Šebelova 874, Základní škole, Praha 9 - Černý Most, Bří. Venclíků 1140, Mateřské škole Korálek, Praha 9 - Černý Most, Bobkova 766 Otevřít dokument
245/RMČ/2020 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Částečná výměna stoupaček v budově MŠ Chvaletická Otevřít dokument
246/RMČ/2020 k zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Malířské práce v ZŠ Generála Janouška Otevřít dokument
247/RMČ/2020 k návrhu na zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem Dodávky a montáže kuchyňských sestav v bytových domech spravovaných Správou majetku Praha 14, a.s. Otevřít dokument
248/RMČ/2020 k návrhu na zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem Opravy a servis oken a dveří v objektech spravovaných Správou majetku Praha 14, a.s. Otevřít dokument
249/RMČ/2020 k návrhu na zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem Výměny podlahových krytin v objektech spravovaných Správou majetku Praha 14, a.s. Otevřít dokument
250/RMČ/2020 k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k pronájmu části pozemku parc. č. 1351/18, k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
251/RMČ/2020 k aktualizované žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko ke směně pozemků nebo jejich částí parc. č. 2541/9, 2541/10, 2541/14, 2541/15, 2541/16 za část pozemků parc. č. 791/2 a 791/5, všechny v k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
252/RMČ/2020 k prodeji podílu 1/2 na pozemku parc. č. 831/10, k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
253/RMČ/2020 k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 0717/2016/OSM/1070 Otevřít dokument
254/RMČ/2020 k uzavření smlouvy k zajištění odběru elektrické energie a přeúčtování nákladů na její spotřebu k veřejnému osvětlení v parku v ulici Splavná Otevřít dokument
255/RMČ/2020 k uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy se Správou železnic, státní organizací Otevřít dokument
256/RMČ/2020 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 738, ul. Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
257/RMČ/2020 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 753, ul. Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
258/RMČ/2020 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 741, ul. Bryksova, Praha 9 Otevřít dokument
259/RMČ/2020 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 756, ul. Bryksova, Praha 9 Otevřít dokument
260/RMČ/2020 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 759, ul. Bryksova, Praha 9 Otevřít dokument
261/RMČ/2020 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 759, ul. Bryksova, Praha 9 Otevřít dokument
262/RMČ/2020 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 758, ul. Bryksova, Praha 9 Otevřít dokument
263/RMČ/2020 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 765, ul. Rochovská, Praha 9 Otevřít dokument
264/RMČ/2020 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 747, ul. Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
265/RMČ/2020 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 743, ul. Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
266/RMČ/2020 k návrhu na souhlas s uzavřením nájemní smlouvy na prostor nesloužící podnikání o výměře 19 m 2 - garážového stání č. 4 v 1. nadzemním podlaží objektu č. p. 849 ulice Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
267/RMČ/2020 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 2 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 1610, Praha 9 Otevřít dokument