Samospráva ÚMČ Praha 14

39*

Číslo Jednání Soubor
268/RMČ/2020 k předložení projektové žádosti Komunitní centrum Kardašovská III ve výzvě č. 47 Podpora komunitního života v rámci Operačního programu - Praha pól růstu ČR Otevřít dokument
269/RMČ/2020 k vyhodnocení veřejné zakázky Hospodaření s dešťovou vodou - Vybíralka 25 zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení Otevřít dokument
270/RMČ/2020 k uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem YOUR SYSTEM, s.r.o., IČO: 001 74 939, se sídlem Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 v rámci projektu č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/17_046/0000947 s názvem Znalostní centrum MČ Praha 14 s inteligentní mobilní aplikací Otevřít dokument
271/RMČ/2020 k zajištění bezpečnosti a zdraví osob v areálu příspěvkové organizace Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1006 Otevřít dokument