Samospráva ÚMČ Praha 14

4

Číslo Jednání Soubor
5/RMČ/2011 k návrhu na schválení vítěze veřejné soutěže formou licitace v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 na pronájem bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 754, Maňákova ul., Praha 9 Otevřít dokument
16/RMČ/2011 k žádosti o přidělení bytu pro policistu MO Kyje Otevřít dokument
7/RMČ/2011 k návrhu na přechod nájmu bytu o velikosti 2 + 0, v domě č. p. 756, ul. Kardašovská, Praha 9 - Hloubětín v souladu s ustanovením § 708 občanského zákoníku Otevřít dokument
10/RMČ/2011 k návrhu na uzavření dodatku č. 14 ke smlouvě o poskytování pečovatelské služby na území Prahy 14 ze dne 8. 12. 1997 pro rok 2011 Otevřít dokument
1/RMČ/2011 k návrhu na zveřejnění výzvy na pronájem bytu č. 15 o velikosti 1 + 0 v č. p. 755, ul. Kardašovská, Praha 9, bytu č. 45 o velikosti 2 + kk v č. p. 670, ul. Kardašovská, Praha 9, bytu č. 17 o velikosti 1 + 0 v č. p. 756, ul. Kardašovská, Praha 9 a bytu č. 22 o velikosti 1 + 0 v č. p. 774, ul. Kardašovská, Praha 9 v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 Otevřít dokument
11/RMČ/2011 k návrhu na revokaci usnesení č. 62/RMČ/2010 ze dne 6. 12. 2010 na pronájem jednoho pokoje v ubytovně objektu Sadská 530, Praha 9 - Hloubětín od 13. 12. 2010 Otevřít dokument
6/RMČ/2011 k návrhu na přechod nájmu bytu o velikosti 3 + 1, v domě č. p. 773, ul. Kardašovská, Praha 9 - Hloubětín v souladu s ustanovením § 708 občanského zákoníku Otevřít dokument
2/RMČ/2011 k návrhu na schválení vítěze veřejné soutěže formou licitace v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 na pronájem bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 753, Kardašovská ul., Praha 9 Otevřít dokument
14/RMČ/2011 k návrhu na vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu Vytvoření systému pro komunikaci a zapojování veřejnosti Otevřít dokument
13/RMČ/2011 k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pokládky plynárenského zařízení do pozemku parc. č. 2785, k. ú. Kyje Otevřít dokument
9/RMČ/2011 25. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2010 Otevřít dokument
4/RMČ/2011 k návrhu na schválení vítěze veřejné soutěže formou licitace v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 na pronájem bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 670, Kardašovská ul., Praha 9 Otevřít dokument
15/RMČ/2011 k návrhu na ukončení mandátní smlouvy se společností MA projekt, spol. s r. o., se sídlem Patočkova 1638, Praha 6 Otevřít dokument
8/RMČ/2011 k výsledku kontroly výkonu přenesené působnosti na úseku živnostenského podnikání Otevřít dokument
12/RMČ/2011 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 1072/100 o výměře 218 m 2 a 1072/101 o výměře 47 m 2 v k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
3/RMČ/2011 k návrhu na schválení vítěze veřejné soutěže formou licitace v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 na pronájem bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 753, Kardašovská ul., Praha 9 Otevřít dokument