Samospráva ÚMČ Praha 14

4

Číslo Jednání Soubor
1/RMČ/2019 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu MHMP Otevřít dokument
2/RMČ/2019 k žádosti o přepažení části chodby v objektu č. p. 736, ul. Bobkova Otevřít dokument
3/RMČ/2019 k návrhu na souhlas s umístěním sídla do prostoru sloužícího podnikání v objektu Šimanovská 47, Praha 9 Otevřít dokument
4/RMČ/2019 k návrhu na revokaci usnesení Rady městské části Praha 14 č. 476/RMČ/2018 konaného dne 13. 8. 2018 Otevřít dokument
5/RMČ/2019 k návrhu vyjádření městské části Praha 14 k oznámení, dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, k záměru Kompostárna Horní Lada Otevřít dokument
6/RMČ/2019 k návrhu na 27. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2018 Otevřít dokument
7/RMČ/2019 k návrhu na změnu ve složení komise pro sociální věci, zdravotnictví a komunitní plánování sociálních služeb Otevřít dokument
8/RMČ/2019 k návrhu na jmenování členů komise bezpečnostní a prevence patologických jevů Otevřít dokument
9/RMČ/2019 k návrhu dodatku nájemní smlouvy s Integračním centrem o.p.s. Otevřít dokument
10/RMČ/2019 k návrhu na vyhlášení Projektu podpory intervenčních programů na základních školách 2019 Otevřít dokument
11/RMČ/2019 k návrhu na vyhlášení konkurzního řízení na funkci ředitele Mateřské školy, Praha 9 - Hostavice, U Hostavického potoka 803/71 Otevřít dokument
12/RMČ/2019 k návrhu na vyhlášení konkurzního řízení na funkci ředitele Základní školy, Praha 9 - Hloubětín, Hloubětínská 700 Otevřít dokument
13/RMČ/2019 k návrhu na vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na služby Komunitní centrum Kardašovská II - pohybové aktivity Otevřít dokument
14/RMČ/2019 k návrhu na vyplacení finančních odměn účastníkům výtvarně - architektonické soutěže na umělecké dílo do parčíku ve Splavné ulici v lokalitě na Hutích Otevřít dokument