Samospráva ÚMČ Praha 14

4

Číslo Jednání Soubor
10/RMČ/2007 k návrhu na schválení vítěze výběrového řízení na pronájem bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 1046, ul. Doležalova, Praha 9 Otevřít dokument
11/RMČ/2007 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 v souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha 14 - přidělení uvolněného bytu o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 693, nám. Plk. Vlčka, Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
12/RMČ/2007 k návrhu postupu při předávání objektu č. p. 902, ul. Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
13/RMČ/2007 k návrhu na uzavření mandátní smlouvy k zajištění výkonu správy nemovitosti č. p. 902 v ulici Generála Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
14/RMČ/2007 k podané informaci o probíhající privatizaci bytových domů č. p. 759 - 763 v ulici Rochovská, Praha 9 Otevřít dokument
15/RMČ/2007 k návrhu na souhlas s umístěním sídla společnosti v nebytových prostorách objektu č. p. 754 ulice Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
16/RMČ/2007 k návrhu na přechod nájmu bytu o velikosti 1 + 0, I. kategorie v domě č. p. 774, ul. Kardašovská, Praha 9, Hloubětín v souladu s ustanovením § 708 občanského zákoníku Otevřít dokument
17/RMČ/2007 k návrhu na přechod nájmu bytu o velikosti 3 + 1, I. kategorie v domě č. p. 497, ul. Slévačská, Praha 9, Hloubětín v souladu s ustanovením § 708 občanského zákoníku Otevřít dokument
18/RMČ/2007 k žádosti MHMP OOA o vydání stanoviska k žádosti o pronájem části pozemku parc. č. 793/1, v k. ú. Kyje Otevřít dokument
19/RMČ/2007 k návrhu na ukončení smluvního vztahu uzavřeného mezi městskou částí Praha 14 a firmou ETERIA, s. r. o. k realizaci primární prevence sociálně patologických jevů na základních školách Otevřít dokument
1/RMČ/2007 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
20/RMČ/2007 k žádosti městské části Praha 14 o výmaz omezení práva k nemovitostem zapsaným na LV 184, k. ú. Kyje Katastrálnímu úřadu pro hl. m. Prahu Otevřít dokument
21/RMČ/2007 ke stanovisku městské části Praha 14 k úplatnému převodu pozemků ve vlastnictví hl. m. Prahy parc. č. 2487/1, 2487/8 a 258/4 v k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
22/RMČ/2007 k vyjádření městské části Praha 14 k předložené dokumentaci na střešní nástavbu bytového domu Volkova č. p. 1131 a 1132, Praha 14 Otevřít dokument
23/RMČ/2007 k vyjádření městské části Praha 14 k dokumentaci pro územní řízení na umístění stavby nová RS 320, kVN, kNN, SDK Praha 14 - Kyje, ul. Sýkovecká Otevřít dokument
2/RMČ/2007 ke jmenování vedoucí odboru kanceláře starosty Otevřít dokument
3/RMČ/2007 k technické úpravě způsobu komunikace s veřejností prostřednictvím oficiálních webových stránek městské části Praha 14 Otevřít dokument
4/RMČ/2007 14. rozpočtové opatření rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2006 Otevřít dokument
5/RMČ/2007 k návrhu na obnovu nájmu bytu v č. p. 695, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 Otevřít dokument
6/RMČ/2007 k návrhu na obnovu nájmu bytu v č. p. 602, ul. Štolmířská, Praha 9 Otevřít dokument
7/RMČ/2007 k návrhu na obnovu nájmu bytu v č. p. 686, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 Otevřít dokument
8/RMČ/2007 k návrhu na obnovu nájmu bytu v č. p. 774, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
9/RMČ/2007 k návrhu na obnovu nájmu bytu v č. p. 670, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument