Samospráva ÚMČ Praha 14

40*

Číslo Jednání Soubor
325/RMČ/2012 k zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce realizované formou zjednodušeného řízení Služby tiskových řešení pro městskou část Praha 14 Otevřít dokument
324/RMČ/2012 k návrhu stanoviska MČ Praha 14 k výstavbě bytových domů Panorama Kyje - objekty A, B, C, D, E, F, G, H, I a J, inženýrských sítí a komunikací Praha 9 - Kyje Otevřít dokument
323/RMČ/2012 k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací a smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcných břemen se společností Ekospol, a. s. , resp. Ekoreal, s. r. o. Otevřít dokument
322/RMČ/2012 k návrhu na uzavření dohody o spolupráci při rozvoji městské části Praha 14 s obchodní společností EKOSPOL, a. s., se sídlem Dukelských hrdinů č. p. 747, Praha 7 Otevřít dokument