Samospráva ÚMČ Praha 14

Rada - jednání

40*

ČÍslo Jednání Soubor
304/RMČ/2020 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na části pozemků parc.č. 2662/1 a parc.č. 2662/2, k.ú. Kyje dokument
305/RMČ/2020 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část pozemků parc.č. 1072/100, parc.č.1072/170, parc.č.1072/101, katastrální území Hloubětín dokument
306/RMČ/2020 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 - přidělení bytu č. 11 o velikosti 1+0 v ul. Broumarská 1610, Praha 9 dokument