Samospráva ÚMČ Praha 14

40*

Číslo Jednání Soubor
304/RMČ/2020 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na části pozemků parc.č. 2662/1 a parc.č. 2662/2, k.ú. Kyje Otevřít dokument
305/RMČ/2020 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část pozemků parc.č. 1072/100, parc.č.1072/170, parc.č.1072/101, katastrální území Hloubětín Otevřít dokument
306/RMČ/2020 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 - přidělení bytu č. 11 o velikosti 1+0 v ul. Broumarská 1610, Praha 9 Otevřít dokument