Samospráva ÚMČ Praha 14

42

Číslo Jednání Soubor
412/RMČ/2012 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v domě č. p. 747, ul. Bobkova, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
413/RMČ/2012 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v domě č. p. 755, ul. Bobkova, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
414/RMČ/2012 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v domě č. p. 755, ul. Kardašovská, Praha 9 - Hloubětín Otevřít dokument
415/RMČ/2012 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v domě č. p. 994, ul. Kpt. Stránského, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
416/RMČ/2012 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v domě č. p. 994, ul. Kpt. Stránského, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
417/RMČ/2012 k návrhu na znovupřidělení bytu o velikost 3 + 1 v č. p. 744, Maňákova ul., Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
418/RMČ/2012 k návrhu na přidělení bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 736, Bobkova ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14, ve veřejném zájmu v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 Otevřít dokument
419/RMČ/2012 k návrhu na přidělení bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 747, Bobkova ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14, ve veřejném zájmu v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 Otevřít dokument
420/RMČ/2012 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 - přidělení bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 769, Rochovská ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
421/RMČ/2012 k návrhu na vydání souhlasu se společným nájmem bytu o velikosti 4 + 1 v č. p. 771, Rochovská ul., Praha 9 Otevřít dokument
422/RMČ/2012 k návrhu na schválení podání druhé výpovědi z nájmu bytu nájemci z důvodu hrubého porušování povinnosti nájemce bytu podle § 711 odst. 2, písm. b) obč. zák. Otevřít dokument
423/RMČ/2012 k návrhu na schválení podání výpovědi z nájmu bytu nájemci z důvodu hrubého porušování povinnosti nájemce bytu podle § 711 odst. 2, písm. b) obč. zák. Otevřít dokument
424/RMČ/2012 k návrhu na souhlas s umístěním sídla společnosti do nebytových prostor v objektu polikliniky č. p. 902 ulice Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
425/RMČ/2012 k návrhu na úpravu pravidel pro poskytování a rozúčtování plnění nezbytných při užívání bytových a nebytových jednotek Otevřít dokument
426/RMČ/2012 k informaci o provedené kontrole výkonu přestupkové agendy Otevřít dokument
427/RMČ/2012 na změnu v organizační struktuře Úřadu městské části Praha 14 Otevřít dokument
428/RMČ/2012 k ověřeným problémům Zdravé městské části Praha 14 Otevřít dokument
429/RMČ/2012 ke stanovení garantů za největší problémy definované na Fóru Zdravé městské části pro aktualizaci Komunitního plánu Zdravé městské části Praha 14 na období 2012 - 2013 Otevřít dokument
430/RMČ/2012 k žádosti na změnu využití finančních prostředků schválených žadateli Rehafit, o. s., Gen. Janouška 902, Praha 9 v grantovém řízení v oblasti sportovních, kulturních a volnočasových aktivit - podoblasti 2b) sport, volný čas Otevřít dokument
431/RMČ/2012 ke schválení podání žádosti městské části Praha 14 o finanční prostředky do výzvy č. 5 OPPA Otevřít dokument
432/RMČ/2012 ke schválení partnerství městské části Praha 14 na realizaci projektů předkládaných do výzvy č. 5 OPPA Otevřít dokument
433/RMČ/2012 k návrhu na uzavření smlouvy o financování projektu v rámci Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost mezi městskou částí Praha 14 a hl. m. Prahou Otevřít dokument
434/RMČ/2012 k návrhu na schválení podání žádosti o finanční podporu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Otevřít dokument
435/RMČ/2012 k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu ZŠ Chvaletická Otevřít dokument
436/RMČ/2012 9. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2012 Otevřít dokument
437/RMČ/2012 k návrhu na zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce realizované formou zjednodušeného řízení Dodávka interaktivních tabulí s příslušenstvím Otevřít dokument
438/RMČ/2012 k návrhu odpovědi na námitku v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce Služby tiskových řešení pro městskou část Praha 14 Otevřít dokument
439/RMČ/2012 ke jmenování členů komise za městskou část Praha - Dolní Počernice Otevřít dokument
440/RMČ/2012 k návrhu na uzavření darovací smlouvy mezi městskou částí Praha 14 a obchodní společností CENTRUM ČERNÝ MOST, a. s. Otevřít dokument
441/RMČ/2012 k žádosti na udělení souhlasu s uvedením obecního bytu městské části Praha 14 č. 29, Ronešova 1134/4, Praha 9 jako sídla fyzické osoby podnikající (OSVČ) Otevřít dokument
442/RMČ/2012 k žádosti SVM MHMP o stanovisko ke směně pozemků parc. č. 880/13 a 1024/8 v k. ú. Hostavice Otevřít dokument
443/RMČ/2012 k žádosti SVM MHMP o stanovisko k úplatnému převodu trafostanic a pozemků v k. ú. Černý Most ve vlastnictví hl. m. Prahy společnosti PREdistribuce, a. s. Otevřít dokument
444/RMČ/2012 k návrhu na zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor v objektu č. p. 1312, k. ú. Kyje, ulice Tálínská, včetně části funkčně souvisejícího pozemku a následné uzavření nájemní smlouvy Otevřít dokument
445/RMČ/2012 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k SoD č. 0312/2011/OSMI/1050 Základní škola Bří Venclíků - energetická úspora MČ Praha 14 Otevřít dokument