Samospráva ÚMČ Praha 14

42*

Číslo Jednání Soubor
395/RMČ/2020 k vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem "Výměna výtahu v objektu zdravotnického střediska Kpt. Stránského 999, 198 00 Praha 9" Otevřít dokument
396/RMČ/2020 k předložení projektové žádosti "Nízkoprahové a komunitní centrum Baštýřská- Jahodnice" ve výzvě č. 46 "Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení" v rámci Operačního programu - Praha pól růstu ČR Otevřít dokument