Samospráva ÚMČ Praha 14

43

Číslo Jednání Soubor
446/RMČ/2012 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v domě č. p. 737, ul. Bobkova, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
446/RMČ/2012 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v domě č. p. 737, ul. Bobkova, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
447/RMČ/2012 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 747, ul. Bobkova, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
447/RMČ/2012 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 747, ul. Bobkova, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
448/RMČ/2012 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v domě č. p. 747, ul. Bobkova, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
448/RMČ/2012 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v domě č. p. 747, ul. Bobkova, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
449/RMČ/2012 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v domě č. p. 747, ul. Bobkova, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
449/RMČ/2012 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v domě č. p. 747, ul. Bobkova, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
450/RMČ/2012 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 747, ul. Bobkova, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
450/RMČ/2012 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 747, ul. Bobkova, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
451/RMČ/2012 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + kk v domě č. p. 748, ul. Bobkova, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
451/RMČ/2012 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + kk v domě č. p. 748, ul. Bobkova, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
452/RMČ/2012 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v domě č. p. 743, ul. Maňákova, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
452/RMČ/2012 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v domě č. p. 743, ul. Maňákova, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
453/RMČ/2012 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 745, ul. Maňákova, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
453/RMČ/2012 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 745, ul. Maňákova, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
454/RMČ/2012 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v domě č. p. 692, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
454/RMČ/2012 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v domě č. p. 692, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
455/RMČ/2012 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 - přidělení uvolněného bytu o velikosti 1 + 1 v domě č. p. 756, Kardašovská ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
455/RMČ/2012 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 - přidělení uvolněného bytu o velikosti 1 + 1 v domě č. p. 756, Kardašovská ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
456/RMČ/2012 k žádosti o udělení souhlasu s přijetím další osoby do bytu v č. p. 736, Bobkova ul., Praha 9 Otevřít dokument
456/RMČ/2012 k žádosti o udělení souhlasu s přijetím další osoby do bytu v č. p. 736, Bobkova ul., Praha 9 Otevřít dokument
457/RMČ/2012 k návrhu na stanovení minimální výše kupní ceny při odkupu bytu o velikosti 3 + kk do osobního vlastnictví v č. p. 993, ul. Kpt. Stránského, Praha 9 - Černý Most ve veřejné soutěži formou licitace Otevřít dokument
457/RMČ/2012 k návrhu na stanovení minimální výše kupní ceny při odkupu bytu o velikosti 3 + kk do osobního vlastnictví v č. p. 993, ul. Kpt. Stránského, Praha 9 - Černý Most ve veřejné soutěži formou licitace Otevřít dokument
458/RMČ/2012 k návrhu na stanovení skupiny uchazečů na pronájem bytů v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 Otevřít dokument
458/RMČ/2012 k návrhu na stanovení skupiny uchazečů na pronájem bytů v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 Otevřít dokument
459/RMČ/2012 k informaci o úpravě prohlášení vlastníka budovy č. p. 993 a 994 v ulici Kpt. Stránského, Praha 9 Otevřít dokument
459/RMČ/2012 k informaci o úpravě prohlášení vlastníka budovy č. p. 993 a 994 v ulici Kpt. Stránského, Praha 9 Otevřít dokument
460/RMČ/2012 k návrhu na schválení podání výpovědí z nájmu bytu nájemcům z důvodu hrubého porušování povinnosti nájemce bytu podle § 711 odst. 2, písm. b) obč. zák. Otevřít dokument
460/RMČ/2012 k návrhu na schválení podání výpovědí z nájmu bytu nájemcům z důvodu hrubého porušování povinnosti nájemce bytu podle § 711 odst. 2, písm. b) obč. zák. Otevřít dokument
461/RMČ/2012 k návrhu na odepsání nedobytných pohledávek Otevřít dokument
461/RMČ/2012 k návrhu na odepsání nedobytných pohledávek Otevřít dokument
462/RMČ/2012 k návrhu na postoupení pohledávky ve výši 422.001 Kč, váznoucí na bytě v č. p. 748, ulice Bobkova, Praha 9, na postoupení pohledávky ve výši 760.753 Kč, váznoucí na bytě v č. p. 769, ulice Rochovská, Praha 9 a na postoupení pohledávky ve výši 224.425 Kč, váznoucí na bytě v č. p. 670, ulice Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
462/RMČ/2012 k návrhu na postoupení pohledávky ve výši 422.001 Kč, váznoucí na bytě v č. p. 748, ulice Bobkova, Praha 9, na postoupení pohledávky ve výši 760.753 Kč, váznoucí na bytě v č. p. 769, ulice Rochovská, Praha 9 a na postoupení pohledávky ve výši 224.425 Kč, váznoucí na bytě v č. p. 670, ulice Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
463/RMČ/2012 k návrhu na postoupení pohledávky ve výši 67.639 Kč, váznoucí na bytě v č. p. 1610, ulice Broumarská, Praha 9 a na postoupení pohledávky ve výši 78.244 Kč, váznoucí na bytě v č. p. 670, ulice Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
463/RMČ/2012 k návrhu na postoupení pohledávky ve výši 67.639 Kč, váznoucí na bytě v č. p. 1610, ulice Broumarská, Praha 9 a na postoupení pohledávky ve výši 78.244 Kč, váznoucí na bytě v č. p. 670, ulice Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
464/RMČ/2012 k návrhu na uzavření splátkového kalendáře na sloučený dluh Otevřít dokument
464/RMČ/2012 k návrhu na uzavření splátkového kalendáře na sloučený dluh Otevřít dokument
465/RMČ/2012 k žádosti nájemce bytu v č. p. 756, Kardašovská ul., Praha 9 o snížení nájemného o 30% měsíčně Otevřít dokument
465/RMČ/2012 k žádosti nájemce bytu v č. p. 756, Kardašovská ul., Praha 9 o snížení nájemného o 30% měsíčně Otevřít dokument
466/RMČ/2012 k návrhu na souhlas s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v části objektu č. p. 47 ulice Šimanovská, Praha 9 Otevřít dokument
466/RMČ/2012 k návrhu na souhlas s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v části objektu č. p. 47 ulice Šimanovská, Praha 9 Otevřít dokument
467/RMČ/2012 k návrhu směrnice na používání loga a znaku městské části Praha 14 Otevřít dokument
467/RMČ/2012 k návrhu směrnice na používání loga a znaku městské části Praha 14 Otevřít dokument
468/RMČ/2012 k ověřeným problémům z Dětského fóra Zdravé městské části Praha 14 Otevřít dokument
468/RMČ/2012 k ověřeným problémům z Dětského fóra Zdravé městské části Praha 14 Otevřít dokument
469/RMČ/2012 k návrhu na stanovení garantů k ověřeným problémům z Dětského fóra Zdravé městské části Praha 14 Otevřít dokument
469/RMČ/2012 k návrhu na stanovení garantů k ověřeným problémům z Dětského fóra Zdravé městské části Praha 14 Otevřít dokument
470/RMČ/2012 k návrhu na zřízení funkce hlavního architekta městské části Praha 14 Otevřít dokument
470/RMČ/2012 k návrhu na zřízení funkce hlavního architekta městské části Praha 14 Otevřít dokument
471/RMČ/2012 k návrhu na změnu člena komise územního rozvoje a životního prostředí Otevřít dokument
471/RMČ/2012 k návrhu na změnu člena komise územního rozvoje a životního prostředí Otevřít dokument
472/RMČ/2012 k návrhu aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy Otevřít dokument
472/RMČ/2012 k návrhu aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy Otevřít dokument
473/RMČ/2012 k návrhu vyjádření městské části Praha 14 k žádosti o změnu územního rozhodnutí o umístění stavby Nízkoenergetické bytové domy Hloubětín Otevřít dokument
473/RMČ/2012 k návrhu vyjádření městské části Praha 14 k žádosti o změnu územního rozhodnutí o umístění stavby Nízkoenergetické bytové domy Hloubětín Otevřít dokument
474/RMČ/2012 k návrhu vyjádření městské části Praha 14 k oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, záměru XXXLutz a Möbelix, Kolbenova, Praha 9 Otevřít dokument
474/RMČ/2012 k návrhu vyjádření městské části Praha 14 k oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, záměru XXXLutz a Möbelix, Kolbenova, Praha 9 Otevřít dokument
475/RMČ/2012 k návrhu na vyhodnocení podlimitní veřejné zakázky zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení Dodávka interaktivních tabulí s příslušenstvím Otevřít dokument
475/RMČ/2012 k návrhu na vyhodnocení podlimitní veřejné zakázky zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení Dodávka interaktivních tabulí s příslušenstvím Otevřít dokument
476/RMČ/2012 10. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2012 Otevřít dokument
476/RMČ/2012 10. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2012 Otevřít dokument
477/RMČ/2012 k návrhu na pronájem nebytových prostor v budově č. p. 745, ul. Maňákova, Černý Most (bývalá internetová kavárna) Otevřít dokument
477/RMČ/2012 k návrhu na pronájem nebytových prostor v budově č. p. 745, ul. Maňákova, Černý Most (bývalá internetová kavárna) Otevřít dokument
478/RMČ/2012 k žádosti MHMP SVM o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 838/1, k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
478/RMČ/2012 k žádosti MHMP SVM o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 838/1, k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
479/RMČ/2012 k návrhu na zveřejnění záměru a následnému uzavření NS na pronájem části pozemku parc. č. 93/1, o výměře 12 m 2 v k. ú. Černý Most za účelem provozování zmrzlinového stánku Otevřít dokument
479/RMČ/2012 k návrhu na zveřejnění záměru a následnému uzavření NS na pronájem části pozemku parc. č. 93/1, o výměře 12 m 2 v k. ú. Černý Most za účelem provozování zmrzlinového stánku Otevřít dokument
480/RMČ/2012 k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pokládky optického kabelu do pozemků ve správě MČ Praha 14 v oblasti sídliště Lehovec Otevřít dokument
480/RMČ/2012 k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pokládky optického kabelu do pozemků ve správě MČ Praha 14 v oblasti sídliště Lehovec Otevřít dokument
481/RMČ/2012 k návrhu na uzavření smlouvy č. 10068113 ze dne 16. 7. 2012 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí projektu Základní škola Bří Venclíků - Energetická úspora MČ Praha 14 Otevřít dokument
481/RMČ/2012 k návrhu na uzavření smlouvy č. 10068113 ze dne 16. 7. 2012 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí projektu Základní škola Bří Venclíků - Energetická úspora MČ Praha 14 Otevřít dokument
482/RMČ/2012 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 akce MŠ Bobkova č. p. 766, Praha 9, k. ú. Černý Most - výplně fasádních otvorů Otevřít dokument
482/RMČ/2012 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 akce MŠ Bobkova č. p. 766, Praha 9, k. ú. Černý Most - výplně fasádních otvorů Otevřít dokument
483/RMČ/2012 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 akce MŠ Osická č. p. 454, Praha 9, k. ú. Kyje - sanační úpravy suterénu objektu Otevřít dokument
483/RMČ/2012 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 akce MŠ Osická č. p. 454, Praha 9, k. ú. Kyje - sanační úpravy suterénu objektu Otevřít dokument
484/RMČ/2012 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 akce Rekonstrukce střechy ZŠ Hloubětínská č. p. 700, Praha 9, k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
484/RMČ/2012 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 akce Rekonstrukce střechy ZŠ Hloubětínská č. p. 700, Praha 9, k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
485/RMČ/2012 k návrhu na vyplacení mimořádné odměny PaedDr. Ireně Valentové, ředitelce Mateřské školy Obláček, Praha 9 - Černý Most, Šebelova 874 Otevřít dokument
485/RMČ/2012 k návrhu na vyplacení mimořádné odměny PaedDr. Ireně Valentové, ředitelce Mateřské školy Obláček, Praha 9 - Černý Most, Šebelova 874 Otevřít dokument
486/RMČ/2012 k návrhu na souhlas o povolení navýšení počtu žáků v 9. ročníku Základní školy, Praha 9 - Hloubětín, Hloubětínská 700 Otevřít dokument
486/RMČ/2012 k návrhu na souhlas o povolení navýšení počtu žáků v 9. ročníku Základní školy, Praha 9 - Hloubětín, Hloubětínská 700 Otevřít dokument
487/RMČ/2012 ke schválení dlouhodobých pronájmů nebytových prostor v ZŠ Gen. Janouška 1006, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
487/RMČ/2012 ke schválení dlouhodobých pronájmů nebytových prostor v ZŠ Gen. Janouška 1006, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument