Samospráva ÚMČ Praha 14

44

Číslo Jednání Soubor
462/RMČ/2020 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu o velikosti 1+kk v č. p. 754, Kardašovská ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14, za podmínky ukončení stávajícího nájmu a vrácení stávajícího bytu Otevřít dokument
463/RMČ/2020 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu ve veřejném zájmu o velikosti 2+1 v č. p. 1135, Ronešova ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14, za podmínky ukončení stávajícího nájmu a vrácení stávajícího bytu Otevřít dokument
464/RMČ/2020 k návrhu na přidělení bytu o velikosti 1+kk v č. p. 755, Kardašovská ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 - ve veřejném zájmu, v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 Otevřít dokument
465/RMČ/2020 na zajištění realizace nezbytné rekonstrukce bytového jádra v nájemním bytě č. 32, Kardašovská 670, 198 00 Praha 14, tedy investice Otevřít dokument
466/RMČ/2020 k poskytnutí odměny pro zapisovatele okrskových volebních komisí pro volby do senátu ČR 2020 Otevřít dokument
467/RMČ/2020 k Řádu veřejného pohřebiště a zrušení instrukce Ql 63-01-05 V01 R13 Řád pohřebiště Otevřít dokument
468/RMČ/2020 k návrhu na 14. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2020 Otevřít dokument
469/RMČ/2020 ke zprávě o činnosti Rady městské části Praha 14 za I. pololetí roku 2020 Otevřít dokument
470/RMČ/2020 k návrhu na zakoupení ochranných a dezinfekčních prostředků pro zajištění provozu úřadu, mateřských a základních škol Otevřít dokument
471/RMČ/2020 k uzavření darovací smlouvy mezi obchodní společností GARTAL Rezidence Hloubětín s.r.o., Tyršova 1832/7, Praha 2 IČ: 03182924 a městskou částí Praha 14 Otevřít dokument
472/RMČ/2020 na schválení dlouhodobého pronájmu nebytových prostor v Základní škole, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1006 - kadeřnictví Otevřít dokument
473/RMČ/2020 na schválení dlouhodobého pronájmu nebytových prostor v Základní škole, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1006 Otevřít dokument
473/RMČ/2020 k zajištění sortimentu k provozu kavárny na Plechárně a H55 příspěvkovou organizací Praha 14 kulturní v rámci její doplňkové činnosti Otevřít dokument
474/RMČ/2020 k zajištění sortimentu k provozu kavárny na Plechárně a H55 příspěvkovou organizací Praha 14 kulturní v rámci její doplňkové činnosti Otevřít dokument
475/RMČ/2020 k souhlasu zrušit výjezdní zasedání pracovních skupin v rámci projektu Místní akční plán Praha 14 II. a k souhlasu podat žádost o prodloužení projektu o 12 měsíců Otevřít dokument
476/RMČ/2020 ke zrušení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Polytechnická zahrada MŠ Šestajovická - opakované řízení Otevřít dokument
477/RMČ/2020 na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 - přidělení bytu č. 5 o velikosti 1+0 v ul. Broumarská 1610, Praha 9 Otevřít dokument
478/RMČ/2020 k uzavření Smlouvy o převodu správy majetku mezi městskou částí Praha 14 a Hlavním městem Prahou Otevřít dokument
479/RMČ/2020 k prominutí smluvní pokuty za pozdní dokončení uměleckého díla v parčíku ve Splavné ulici Otevřít dokument
480/RMČ/2020 k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Zastínění dětského hřiště u workoutu na Jahodnici Otevřít dokument
480/RMČ/2020 k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Zastínění dětského hřiště u workoutu na Jahodnici Otevřít dokument
481/RMČ/2020 k uzavření dohody o převodu práv a povinností ke stavbě z vydaného územního rozhodnutí na stavbu Park Jahodnice - revitalizace izolační zeleně, Praha, Kyje, Hostavice - v části připojení na napěťovou hladinu NN Otevřít dokument
482/RMČ/2020 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Severovýchodní cvklomagistrála - propojení etapy 6.3. a 6.1. Otevřít dokument
483/RMČ/2020 k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na služby Projekční práce - Severovýchodní cyklomagistrála etapa III Otevřít dokument
484/RMČ/2020 k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Most Za Rokytkou - levé předmostí (ul. Hodějovská) Otevřít dokument
485/RMČ/2020 k uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 566/59, k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
486/RMČ/2020 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na části pozemků parc. č. 1072/56, parc. č. 1072/60 a parc. č. 1072/168, katastrální území Hloubětín Otevřít dokument
487/RMČ/2020 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část pozemku parc. č. 1072/182, katastrální území Hloubětín Otevřít dokument
488/RMČ/2020 k uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 2010/OSM/0017 na umístění telekomunikačního zařízení na střeše budovy radnice, č. p. 1072, k. ú. Černý Most Otevřít dokument
489/RMČ/2020 na poskytnutí slevy z nájmu - COVID-19 Otevřít dokument
490/RMČ/2020 na poskytnutí slevy z nájmu - COVID-19 Otevřít dokument
491/RMČ/2020 na poskytnutí slevy z nájmu - COVID-19 Otevřít dokument
492/RMČ/2020 na poskytnutí slevy z nájmu - COVID-19 Otevřít dokument
493/RMČ/2020 na poskytnutí slevy z nájmu - COVID-19 Otevřít dokument
494/RMČ/2020 na poskytnutí slevy z nájmu - COVID-19 Otevřít dokument
495/RMČ/2020 na poskytnutí slevy z nájmu - COVID-19 Otevřít dokument
496/RMČ/2020 na poskytnutí slevy z nájmu - COVID-19 Otevřít dokument
497/RMČ/2020 na poskytnutí slevy z nájmu - COVID-19 Otevřít dokument
498/RMČ/2020 na poskytnutí slevy z nájmu - COVID-19 Otevřít dokument
499/RMČ/2020 na poskytnutí slevy z nájmu - COVID-19 Otevřít dokument
500/RMČ/2020 na poskytnutí slevy z nájmu - COVID-19 Otevřít dokument
501/RMČ/2020 na poskytnutí slevy z nájmu - COVID-19 Otevřít dokument
502/RMČ/2020 na poskytnutí slevy z nájmu - COVID-19 Otevřít dokument
503/RMČ/2020 na poskytnutí slevy z nájmu - COVID-19 Otevřít dokument
504/RMČ/2020 na poskytnutí slevy z nájmu - COVID-19 Otevřít dokument
505/RMČ/2020 na poskytnutí slevy z nájmu - COVID-19 Otevřít dokument
506/RMČ/2020 na poskytnutí slevy z nájmu - COVID-19 Otevřít dokument
507/RMČ/2020 na poskytnutí slevy z nájmu - COVID-19 Otevřít dokument
508/RMČ/2020 na poskytnutí slevy z nájmu - COVID-19 Otevřít dokument
509/RMČ/2020 na poskytnutí slevy z nájmu - COVID-19 Otevřít dokument
510/RMČ/2020 na poskytnutí slevy z nájmu - COVID-19 Otevřít dokument
511/RMČ/2020 na poskytnutí slevy z nájmu - COVID-19 Otevřít dokument
512/RMČ/2020 na poskytnutí slevy z nájmu - COVID-19 Otevřít dokument
513/RMČ/2020 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2+kk v č. p. 685, nám. Plk. Vlčka ul., Praha 9 Otevřít dokument
514/RMČ/2020 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2+1 v č. p. 747, Bobkova ul., Praha 9 Otevřít dokument
515/RMČ/2020 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1+kk v č. p. 741, Bryksova ul., Praha 9 Otevřít dokument
516/RMČ/2020 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2+1 v č. p. 759, Bryksova ul., Praha 9 Otevřít dokument
517/RMČ/2020 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1+kk v č. p. 754, Kardašovská ul., Praha 9 Otevřít dokument
518/RMČ/2020 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3+1 v č. p. 736, Bobkova ul., Praha 9 Otevřít dokument
519/RMČ/2020 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3+1 v č. p. 743, Maňákova ul., Praha 9 Otevřít dokument
520/RMČ/2020 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3+1 v č. p. 754, Bobkova ul., Praha 9 Otevřít dokument
521/RMČ/2020 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3+1 v č. p. 685, nám. Plk. Vlčka ul., Praha 9 Otevřít dokument
522/RMČ/2020 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2+kk v č. p. 753, Kardašovská ul., Praha 9 Otevřít dokument
523/RMČ/2020 k návrhu na obnovu nájmy bytu o velikosti 3+1 v č. p. 1133, Ronešova ul., Praha 9 Otevřít dokument
524/RMČ/2020 na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 6 o velikosti 1+0 v ul. Broumarská 1610, Praha 9 Otevřít dokument
525/RMČ/2020 na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 9 o velikosti 1+0 v ul. Broumarská 1610, Praha 9 Otevřít dokument
526/RMČ/2020 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 2 o velikostí 1+0 v ul. Broumarská 1610, Praha 9 Otevřít dokument
527/RMČ/2020 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 14 o velikosti 1+0 v domě č. p. 25, Broumarská ul., Praha 9 Otevřít dokument