Samospráva ÚMČ Praha 14

45

Číslo Jednání Soubor
511/RMČ/2012 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v domě č. p. 754, ul. Kardašovská, Praha 9 - Hloubětín Otevřít dokument
512/RMČ/2012 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 4 + 1 v domě č. p. 746, ul. Maňákova, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
513/RMČ/2012 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v domě č. p. 694, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
514/RMČ/2012 k návrhu na přidělení bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 748, Bobkova ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 - ve veřejném zájmu, v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 Otevřít dokument
515/RMČ/2012 k návrhu na zrušení schváleného podání výpovědi z nájmu bytu nájemci z důvodu hrubého porušování povinnosti nájemce bytu podle § 711 odst. 2, písm. b) obč. zák. Otevřít dokument
516/RMČ/2012 k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení na nebytové prostory v objektu č. p. 740 ulice Bryksova, Praha 9 Otevřít dokument
517/RMČ/2012 k návrhu na souhlas se změnou účastníka nájemní smlouvy č.j.: 18/SMP/07 na straně nájemce v nebytových prostorách v objektu polikliniky č. p. 902 ulice Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
518/RMČ/2012 ke zprávě o průběžném plnění Programu rozvoje městské části Praha 14 pro období 2011 - 2014 (září 2012) Otevřít dokument
519/RMČ/2012 k předložení Zprávy pro přezkoumání QMS vedením za rok 2012 Otevřít dokument
520/RMČ/2012 k návrhu ke schválení směrnice QS 61-01 V03R00 Hospodaření s majetkem městské části Praha 14 Otevřít dokument
521/RMČ/2012 k návrhu na organizační změny v oblasti zajištění procesu informačních a komunikačních technologií (ICT) Úřadu městské části Praha 14 Otevřít dokument
522/RMČ/2012 k plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. pololetí roku 2012 Otevřít dokument
523/RMČ/2012 12. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2012 Otevřít dokument
524/RMČ/2012 k návrhu na souhlas k zahraničním pracovním cestám Otevřít dokument
525/RMČ/2012 k žádosti o splátkový kalendář na dluh za pronájem částí pozemku parc. č. 1760, 2830/1 a 2832, k. ú. Kyje Otevřít dokument
526/RMČ/2012 k návrhu na odepsání nedokončených investičních akcí z účtu 042 11 - ORJ 7, 042 20 - ORJ 7 a 042 11 - ORJ 4 Otevřít dokument
527/RMČ/2012 k návrhu na pronájem pokoje v ubytovně ZŠ Chvaletická 918, Praha 9 - Lehovec od 3. 9. 2012 a pronájem pokoje v ubytovně objektu Sadská 530, Praha 9 - Hloubětín od 1. 10. 2012 Otevřít dokument
528/RMČ/2012 k návrhu na souhlas o povolení výjimky z počtu dětí v přípravné třídě Základní školy, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 964 Otevřít dokument
529/RMČ/2012 k návrhu na souhlas k navýšení kapacity školní družiny od školního roku 2013/2014 v Základní škole, Praha 9 - Hloubětín, Hloubětínská 700 Otevřít dokument
530/RMČ/2012 k návrhu na stanovení osobního příplatku Mgr. Dagmar Milotové, ředitelce Základní školy, Praha 9 - Kyje, Šimanovská 16 Otevřít dokument
531/RMČ/2012 k návrhu na stanovení osobního příplatku Bc. Jitce Kuchařové, ředitelce Mateřské školy, Praha 9 - Černý Most, Šebelova 874 Otevřít dokument