Samospráva ÚMČ Praha 14

Rada - jednání

46*

ČÍslo Jednání Soubor
571/RMČ/2020 k uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0379/2020/OI/1101 na akci Revitalizace budov ÚMČ Praha 14 č. p. 1072 a 1073 dokument