Samospráva ÚMČ Praha 14

47

Číslo Jednání Soubor
615/RMČ/2020 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 685, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 Otevřít dokument
616/RMČ/2020 návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 751, ul. Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
617/RMČ/2020 k návrhu na vydání souhlasu o zúžení strany nájemce a uzavření nové nájemní smlouvy na dobu neurčitou k bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 754, Maňákova ul., Praha 9 Otevřít dokument
618/RMČ/2020 k návrhu na poskytnutí slevy z nájmu - COVID-19 Otevřít dokument
619/RMČ/2020 k návrhu na poskytnutí slevy z nájmu - COVID-19 Otevřít dokument
620/RMČ/2020 k návrhu na schválení vítěze veřejné soutěže formou elektronické licitace v souladu se Zásadami k pronájmu bytů ve správě městské části Praha 14 na pronájem bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 756 Bryksova ul., Praha 9 Otevřít dokument
621/RMČ/2020 k návrhu na schválení vítěze veřejné soutěže formou elektronické licitace v souladu se Zásadami k pronájmu bytů ve správě městské části Praha 14 na pronájem bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 774 Kardašovská ul., Praha 9 Otevřít dokument
622/RMČ/2020 k návrhu na schválení vítěze veřejné soutěže formou elektronické licitace v souladu se Zásadami k pronájmu bytů ve správě městské části Praha 14 na pronájem bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 693 nám. Plk. Vlčka, Praha 9 Otevřít dokument
623/RMČ/2020 k návrhu na podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci vyhlášeného grantového řízení pro oblast adiktologických služeb na rok 2021 Otevřít dokument
624/RMČ/2020 k přijetí výstupu projektu "Znalostní centrum MČ Praha 14 s inteligentní mobilní aplikací" a k prodloužení projektu Otevřít dokument
625/RMČ/2020 k informaci o výsledku kontroly MHMP výkonu státní správy na úseku zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon) zabezpečované Úřadem městské části Praha 14 Otevřít dokument
626/RMČ/2020 k návrhu na 18. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2020 Otevřít dokument
627/RMČ/2020 k prominutí místního poplatku z pobytu z důvodu mimořádné události Otevřít dokument
628/RMČ/2020 k realizaci projektu "Schody válečných hrdinů" Otevřít dokument
629/RMČ/2020 k vyjádření městské části Praha 14 k oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení na záměr " Stavební úpravy, nástavba a přístavba k budově č. p. 1425" Praha, Kyje, ul. Za Černým mostem Otevřít dokument
630/RMČ/2020 k vyjádření městské části Praha 14 k záměru stavby č. 40297 TV Hloubětín etapa 0008 - Mochovská II Otevřít dokument
631/RMČ/2020 k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1006 Otevřít dokument
632/RMČ/2020 k návrhu na přijmutí rezignace a jmenování nového člena do školské rady u Základní školy, Praha 9 - Černý Host, Gen. Janouška 1006 za zřizovatele Otevřít dokument
633/RMČ/2020 k místní Agendě 21 Otevřít dokument
634/RMČ/2020 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "Rekonstrukce komunikace Hůrská" Otevřít dokument
635/RMČ/2020 k uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0643/2020/OI/1050 na stavební práce "Most Za Rokytkou - levé předmostí (ul. Hodějovská)" Otevřít dokument
635/RMČ/2020 k uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0643/2020/OI/1050 na stavební práce "Most Za Rokytkou - levé předmostí (ul. Hodějovská)" Otevřít dokument
636/RMČ/2020 k uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0133/2020/OI/1050 na stavební práce "Rekonstrukce mostu v ulici Za Rokytkou" Otevřít dokument
637/RMČ/2020 k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene plynové přípojky pro Společenství vlastníků Rochovská 759, 760, 761, 762, 763, Praha 9 - Hloubětín Otevřít dokument
638/RMČ/2020 k uzavření darovací smlouvy na pozemek parc. č. 1389/1, k. ú. Hloubětín s vybudovanými komunikacemi Otevřít dokument
639/RMČ/2020 k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko ke směně pozemků Otevřít dokument
640/RMČ/2020 k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko ke směně části pozemku parc. č. 346/1 za část pozemku parc. č. 2482/1, oba k. ú. Hloubětín Otevřít dokument