Samospráva ÚMČ Praha 14

Rada - jednání

49*

ČÍslo Jednání Soubor
663/RMČ/2020 k návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce dokument
664/RMČ/2020 k zahájení veřejné zakázky na Projekční práce - Polyfunkční budova, Černý Most zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení dokument
665/RMČ/2020 k zapojení MČ Praha 14 do systému centralizovaného zadávání v rámci připravované veřejné zakázky s názvem Dodávky prvků pražského mobiliáře - uliční vybavení dokument