Samospráva ÚMČ Praha 14

49

Číslo Jednání Soubor
539/RMČ/2008 k opakovanému zveřejnění a odeslání výzvy k podání nabídky na zpracování projektové dokumentace ke stavebním úpravám komunitního centra Hloubětínská Otevřít dokument
536/RMČ/2008 k rozhodnutí ve věci veřejné zakázky Stavební úpravy polyfunkčního objektu Šimanovská č. p. 47, k. ú. Kyje zadávané v otevřeném řízení podle ust. § 21 odst. 1 písm. a) zák. č. 137/2006 Sb. , o veřejných zakázkách, v platném znění zahájeném dne 11. 7. 2008 uveřejněním oznámení v ISVZ-US Otevřít dokument
538/RMČ/2008 k návrhu na ukončení zadávacího řízení k VZMR na zpracování projektové dokumentace ke stavebním úpravám komunitního centra Hloubětínská Otevřít dokument
528/RMČ/2008 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0, č. p. 765, ul. Rochovská, Praha 9 Otevřít dokument
523/RMČ/2008 18. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2008 Otevřít dokument
540/RMČ/2008 k žádosti OOA MHMP o stanovisko městské části Praha 14 k pronájmu plochy o výměře 10 m2 společnosti JESTE, s. r. o., k provozování letní předzahrádky před budovou č. p. 692, k. ú. Černý Most Otevřít dokument
524/RMČ/2008 k návrhu na úhradu nových žaluzií v bytě v č. p. 848, ul. Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
525/RMČ/2008 k návrhu na zapůjčení automatizovaného externího defibrilátoru Otevřít dokument
522/RMČ/2008 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
537/RMČ/2008 k návrhu na zahájení veřejné zakázky malého rozsahu Výměna oken a dveří - gymnázium ARCUS - pavilon C a část pavilonu E v budově ZŠ Bří Venclíků č. p. 1140, Praha 9, k. ú. Černý Most Otevřít dokument
531/RMČ/2008 k žádosti na uzavření nájemní smlouvy na užívání bytu v č. p. 684, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 - Černý Most za podmínky úhrady dluhu váznoucím na bytě Otevřít dokument
535/RMČ/2008 k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pokládky komunikačních kabelů do pozemků v k. ú. Kyje se společností UPC Česká republika, a. s. Otevřít dokument
527/RMČ/2008 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou daru ve výši 15 tis. Kč skupině stepařek Hanny Dance Otevřít dokument
530/RMČ/2008 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1, č. p. 1135, ul. Ronešova, Praha 9 Otevřít dokument
526/RMČ/2008 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou daru ve výši 20 tis. Kč TJ Slavoj Tesla Hloubětín Otevřít dokument
534/RMČ/2008 k návrhu na změnu splatnosti ročních úhrad nájemného pro nájemce v nebytových prostorách objektu č. p. 1002 ulice Bryksova, Praha 9 Otevřít dokument
533/RMČ/2008 k návrhu na souhlas s uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o nájmu nebytových prostor v části objektu polikliniky č. p. 902, ul. Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
532/RMČ/2008 k návrhu na prodloužení doby nájmu o dalších 6 let pro nájemce nebytových prostor v objektu č. p. 1070 ul. Bří Venclíků, Praha 9 Otevřít dokument
529/RMČ/2008 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1, č. p. 756, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument