Samospráva ÚMČ Praha 14

Rada - jednání

5*

ČÍslo Jednání Soubor
15/RMČ/2019 k návrhu na organizační strukturu odborů Úřadu městské části Praha 14 dokument