Samospráva ÚMČ Praha 14

Rada - jednání

5

ČÍslo Jednání Soubor
16/RMČ/2019 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 1134, ul. Ronešova, Praha 9 dokument
17/RMČ/2019 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 739, ul. Bobkova, Praha 9 dokument
18/RMČ/2019 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 738, ul. Bobkova, Praha 9 dokument
19/RMČ/2019 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 735, ul. Kučerova, Praha 9 dokument
20/RMČ/2019 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 764, ul. Rochovská, Praha 9 dokument
21/RMČ/2019 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 1071, ul. Bří Venclíků, Praha 9 dokument
22/RMČ/2019 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 686, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 dokument
23/RMČ/2019 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 736, ul. Bobkova, Praha 9 dokument
24/RMČ/2019 k návrhu na jmenování dotační komise pro hodnocení projektů v oblasti sociálních a návazných služeb dokument
25/RMČ/2019 k návrhu na jmenování člena komise pro digitalizaci, transparentnost a otevřenou radnici dokument
26/RMČ/2019 k návrhu na jmenování vedoucího odboru dopravy Úřadu městské části Praha 14 dokument
27/RMČ/2019 k návrhu vyjádření městské části Praha 14 k podnětu na pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy na pozemku parc. č. 227/4 v kat. území Hostavice dokument
28/RMČ/2019 k návrhu na uzavření smlouvy o výkonu činnosti koordinátora v rámci projektu Komunitní centrum Kardašovská II dokument
29/RMČ/2019 k uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0628/2018/OI/1050 na akci Revitalizace vnitrobloku Mochovská dokument
30/RMČ/2019 k uzavření dodatku č. 4 k SoD č. j. 0563/2018/OI/1050 na akci Rekonstrukce a stavba chodníku v ulici Tálínská - opakované řízení dokument
31/RMČ/2019 k zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Zajištění a realizace zpracování Školního plánu mobility a dopravní studie v rámci projektu Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ Praha 14 II. vedeného pod reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_ 118/0010073 dokument
32/RMČ/2019 k zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Zajištění služby související se zpracováním Metodiky Systému pro komunikaci a zapojování veřejnosti včetně podpůrných dokumentů a dalších služeb v rámci projektu Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ Praha 14 II. vedeného pod reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_ 118/0010073 dokument
33/RMČ/2019 k návrhu na vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce na služby Úklid v objektech Úřadu městské části Praha 14 a KC Kardašovská zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dokument
34/RMČ/2019 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 12 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 1610, Praha 9 dokument
35/RMČ/2019 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 10 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 1610, Praha 9 dokument
36/RMČ/2019 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 27 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 25, Praha 9 dokument
37/RMČ/2019 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy na byt č. 8 a byt č. 13 v domě č. p. 1610, Broumarská ul., Praha 9 pro realizaci projektových záměrů Komunitního centra Most, z.s. dokument
38/RMČ/2019 k návrhu na vyhlášení Programu prevence nádorového onemocnění prsu pro občany městské části Praha 14 dokument
39/RMČ/2019 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 dokument
40/RMČ/2019 k návrhu na přijetí darovacích smluv pro zajištění plesu městské části Praha 14 dokument
41/RMČ/2019 k veřejné obhajobě kategorie B - místní Agenda 21 dokument
42/RMČ/2019 k návrhu na souhlas s pracovní cestou dokument
43/RMČ/2019 k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 9 - Hloubětín, Zelenečská 500 dokument
44/RMČ/2019 k návrhu na schválení dlouhodobého pronájmu nebytových prostor v Základní škole Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 918 dokument
45/RMČ/2019 k návrhu na vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky Kompletní dodávka systému videovrátného digitálního telefonu pro objekt MŠ Obláček dokument
46/RMČ/2019 k návrhu na vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Oprava povrchu střechy bytového objektu Bobkova 748-749 zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek dokument
47/RMČ/2019 k uzavření smlouvy o výpůjčce na plochy ke konání farmářských trhů u stanic metra Černý Most a Rajská Zahrada dokument