Samospráva ÚMČ Praha 14

5

Číslo Jednání Soubor
50/RMČ/2007 k návrhu na stanovení příplatku za vedení a platových tříd ředitelům ZŠ a MŠ v souvislosti s § 123 a § 124 zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) od 1. 1. 2007 Otevřít dokument
49/RMČ/2007 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu Servis tiskáren, renovace a recyklace náplní do tiskáren Otevřít dokument
48/RMČ/2007 k návrhu na zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku gastro vybavení projektu Centrum vzdělávání a veřejného internetu Praha 14 Otevřít dokument
47/RMČ/2007 k vyjádření městské části Praha 14 ke studii zastavitelnosti pozemku parc. č. 1288/2, 1288/3 a 1288/43 k. ú. Hloubětín situovaného mezi ul. Kolbenova a ul. Poděbradská Otevřít dokument
46/RMČ/2007 k návrhu na zveřejnění záměru na pronájem a následný prodej částí pozemků parc. č. 2886/2 a 2768/2 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
45/RMČ/2007 k převodu dešťové kanalizace v lokalitě Kyje - Aloisov Otevřít dokument
44/RMČ/2007 k vydávání ověřených výpisů z KN pracovníky oddělení majetkových dispozic OESM Otevřít dokument
43/RMČ/2007 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 8. 6. 2004 na prodej tepelné energie uzavřené mezi městskou částí Praha 14 a obchodní společností Správa majetku Praha 14, a. s. a na uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 2. 6. 2004 na pronájem výměníkových a předávacích stanic uzavřené mezi městskou částí Praha 14 a obchodní společností Správa majetku Praha 14, a. s. Otevřít dokument
42/RMČ/2007 k návrhu na uzavření kupní smlouvy na prodej bytového domu č. p. 641 na pozemku parc. č. 831/6 o výměře 351 m2 a pozemku parc. č. 831/6 o výměře 351 m2 vše v k. ú. Hloubětín mezi prodávajícím městskou částí Praha 14 a kupujícím Bytovým družstvem Konzumní 641/8 za dohodnutou kupní cenu 2 648 620 Kč Otevřít dokument
41/RMČ/2007 k návrhu na uzavření kupní smlouvy na prodej bytového domu č. p. 643 na pozemku parc. č. 831/5 o výměře 230 m2 a pozemku parc. č. 831/5 o výměře 230 m2 vše v k. ú. Hloubětín mezi prodávajícím městskou částí Praha 14 a kupujícím Družstvem Konzumní 643/10 za dohodnutou kupní cenu 2 488 540 Kč Otevřít dokument
40/RMČ/2007 k návrhu na souhlas s ukončením nájmu dohodou a zveřejnění adresného záměru v nebytových prostorách v objektu č. p. 994 ulice Kpt. Stránského, Praha 9 Otevřít dokument
39/RMČ/2007 k návrhu na souhlas se zveřejněním adresných záměrů pro nájemce nebytových prostor v objektu polikliniky č. p. 902 ulice Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
38/RMČ/2007 k návrhu na schválení podání výpovědi z nájmu bytu nájemci z důvodu hrubého porušování povinnosti nájemce bytu podle § 711 odst. 2, písm. b) obč. zák. Otevřít dokument
37/RMČ/2007 k návrhu na schválení podání výpovědi z nájmu bytu nájemci z důvodu hrubého porušování povinností nájemce bytu podle § 711 odst. 2, písm. b), že má nájemce víc bytů podle § 711, odst. 2, písm. c) a z důvodu neužívání bytu nájemcem podle § 711 odst. 2, písm. d) obč. zák. Otevřít dokument
36/RMČ/2007 k návrhu na obnovu nájmu bytu v č. p. 685, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
35/RMČ/2007 k návrhu na obnovu nájmu bytu v č. p. 741, ul. Bryksova, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
34/RMČ/2007 k návrhu na obnovu nájmu bytu v č. p. 693 nám. Plk. Vlčka, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
33/RMČ/2007 k návrhu na přechod nájmu bytu o velikosti 3 + 1, I. kategorie v domě č. p. 1047, ul. Doležalova, Praha 9 v souladu s ustanovením § 708 občanského zákoníku Otevřít dokument
32/RMČ/2007 k návrhu na přechod nájmu bytu o velikosti 3 + 1, I. kategorie v domě č. p. 1045, ul. Doležalova, Praha 9 v souladu s ustanovením § 708 občanského zákoníku Otevřít dokument
31/RMČ/2007 k návrhu na souhlas s nájmem bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 762, Rochovská ul., Praha 9 na dobu určitou 5 let v souvislosti s předloženou dohodou o výměně bytů Otevřít dokument
30/RMČ/2007 k žádosti o nové prodloužení nájmu bytu v Kardašovské ulici č. p. 625, Praha 9 Otevřít dokument
29/RMČ/2007 k návrhu na stanovení skupiny uchazečů na pronájem bytu č. 25 o velikosti 2 + kk v č. p. 756, Kardašovská ul., Praha 9 v souladu se zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 Otevřít dokument
28/RMČ/2007 k návrhu na schválení metodického pokynu k vymáhání pohledávek, tj. nájemného a úhrad za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostor Otevřít dokument
27/RMČ/2007 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 21. 12. 2005 Otevřít dokument
26/RMČ/2007 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výrobě a umístění prezentací ze dne 27. 3. 2006 Otevřít dokument
25/RMČ/2007 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 a č. 2 k pojistné smlouvě č. 226496370 -7 o havarijním pojištění Otevřít dokument
24/RMČ/2007 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument