Samospráva ÚMČ Praha 14

50

Číslo Jednání Soubor
555/RMČ/2008 k prodeji pozemků v k. ú. Kyje - Broumarská sever+jih Otevřít dokument
558/RMČ/2008 k návrhu na jmenování člena/ky do školských rad za zřizovatele z důvodu zániku členství Otevřít dokument
556/RMČ/2008 ke změně osoby nájemce části pozemku parc. č. 1760, díl č. 2 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
547/RMČ/2008 k žádosti na udělení souhlasu s uvedením obecního bytu městské části Praha 14 jako sídla společnosti Otevřít dokument
541/RMČ/2008 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
552/RMČ/2008 k žádosti společnosti UNIGA - cz, a. s., o uzavření darovací smlouvy na pozemky s komunikacemi a zelení v nově vybudovaném sídlišti rod. domů v Hostavicích a o změně smlouvy o zřízení věcného břemene Otevřít dokument
542/RMČ/2008 19. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2008 Otevřít dokument
549/RMČ/2008 k návrhu na vydání souhlasu se společným nájmem bytu o velikosti 3 + 1 v domě č. p. 1090, Cíglerova ul., Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
550/RMČ/2008 k uzavření dodatku č. 1 nájemní smlouvy na pronájem pozemku parc. č. 110 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
548/RMČ/2008 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk, č. p. 668, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
554/RMČ/2008 k žádosti OOA MHMP o stanovisko k úplatnému převodu (event. pronájmu) pozemku parc. č. 2671/1 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
546/RMČ/2008 k návrhu na schválení vítěze veřejné soutěže formou licitace v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 na pronájem bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 694, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 Otevřít dokument
543/RMČ/2008 k návrhu na uzavření smlouvy o dílo týkající se úklidu, blokového čištění komunikací a jejich údržby na území městské části Praha 14 Otevřít dokument
557/RMČ/2008 k návrhu na vyplacení odměn ředitelům základních a mateřských škol za II. pololetí školního roku 2007/2008 z hlavní činnosti Otevřít dokument
544/RMČ/2008 k návrhu na instalaci dvou kamer do zahrady u domu č.p. 1067 v ul. Vlčkova, Praha 9 Otevřít dokument
551/RMČ/2008 k žádosti Ing. Faška o odkoupení části pozemku parc. č. 79/1, k. ú. Kyje Otevřít dokument
553/RMČ/2008 k žádosti OOA MHMP o stanovisko MČ Praha 14 k pronájmu části pozemku parc. č. 566/82 v k. ú. Hloubětín za účelem provozování stánku ovoce zelenina Otevřít dokument
545/RMČ/2008 k návrhu na schválení přidělení bytu o velikosti 3 + kk v domě č. p. 770, ul. Kučerova, Praha 9 na základě výsledku veřejného losování v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 Otevřít dokument