Samospráva ÚMČ Praha 14

50

Číslo Jednání Soubor
643/RMČ/2012 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + kk v domě č. p. 740, Bryksova ul., Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
644/RMČ/2012 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 1070, ul. Bří Venclíků, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
645/RMČ/2012 k návrhu na postoupení pohledávky ve výši 25.879 Kč váznoucí na bytě v č. p. 767, Rochovská ul., Praha 9, na postoupení pohledávky ve výši 1.000 Kč váznoucí na bytě v č. p. 747, Bobkova ul., Praha 9 a na postoupení pohledávky ve výši 3.100 Kč váznoucí na bytě v č. p. 693, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 Otevřít dokument
646/RMČ/2012 k informaci o implementaci Systému pro komunikaci a zapojování veřejnosti a o činnosti Strategického týmu pro řízení a rozvoj v roce 2012 Otevřít dokument
647/RMČ/2012 k návrhu na schválení odměny řediteli příspěvkové organizace KVIZ Praha 14 Otevřít dokument
648/RMČ/2012 ke změně zřizovací listiny příspěvkové organizace KVIZ Praha 14 Otevřít dokument
649/RMČ/2012 k návrhu na poskytnutí finančního daru z humanitárních důvodů Otevřít dokument
650/RMČ/2012 k návrhu na souhlas k bezúplatnému převodu metodické pomůcky, deskové hry Cesta labyrintem města ředitelům ZŠ zřizovaných městskou částí Praha 14 Otevřít dokument
651/RMČ/2012 k návrhu dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 2004/OESM - OMD/24 ze dne 4. 5. 2004 uzavřené mezi městskou částí Praha 14 a Akademií tělesné výchovy a sportu PALESTRA Otevřít dokument
652/RMČ/2012 k plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. - 3. čtvrtletí roku 2012 Otevřít dokument
653/RMČ/2012 16. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2012 Otevřít dokument
654/RMČ/2012 rozpočtové provizorium finančního hospodaření městské části Praha 14 na rok 2013 Otevřít dokument
655/RMČ/2012 k návrhu odměn pro členy Zastupitelstva městské části Praha 14, kteří osvědčují právní úkony vyplývající z ustanovení § 43 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze za rok 2012 Otevřít dokument
656/RMČ/2012 k návrhu na zveřejnění záměru na pronájem části pozemku parc. č. 93/1, o výměře 12 m 2 v k. ú. Černý Most za účelem umístění a provozování zmrzlinového stánku Otevřít dokument
657/RMČ/2012 k pronájmu části pozemku parc. č. 1760, 2830/1 a 2832 v ul. Borská, k. ú. Kyje za účelem využití pozemku jako zahrádky Otevřít dokument
658/RMČ/2012 k podání žádosti o svěření pozemku parc. č. 232/7 v k. ú. Černý Most, z vlastnictví hl. m. Prahy do svěřené správy nemovitostí městské části Praha 14 Otevřít dokument
659/RMČ/2012 k žádosti SVM MHMP o stanovisko k majetkoprávnímu vypořádání pozemků v k. ú. Černý Most, zastavěných trafostanicemi ve vlastnictví společnosti PREdistribuce, a. s. Otevřít dokument
660/RMČ/2012 k žádosti SVM MHMP o stanovisko k úplatnému převodu částí pozemků parc. č. 1249/24, 1249/25 a 2631/8 v k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
661/RMČ/2012 k uzavření darovacích smluv na část pozemků, komunikací a dětské hřiště se společností Skanska, a. s. jako dárcem Otevřít dokument
662/RMČ/2012 k návrhu na souhlas k přijetí věcného daru - 40 ks LCD monitorů Základní škole, Praha 9 - Černý Most, Bří Venclíků 1140 Otevřít dokument
663/RMČ/2012 k poskytnutí příspěvku na pedagogického asistenta v základních a mateřských školách městské části Praha 14 do konce roku 2012 Otevřít dokument