Samospráva ÚMČ Praha 14

50*

Číslo Jednání Soubor
671/RMČ/2016 k uzavření smlouvy o financování projektu v rámci OPPPR ČR Dětské skupiny v MŠ Zelenečská a MŠ Vybíralova - Praha 14 Otevřít dokument
672/RMČ/2016 k návrhu odpovědi na dopis společnosti EKIS, s.r.o., ve věci Výstavba mateřské školy na pozemku parc.č. 877/135, k.ú. Hostavice Otevřít dokument