Samospráva ÚMČ Praha 14

51

Číslo Jednání Soubor
664/RMČ/2012 k návrhu Zásad bytové politiky - koncepce přidělování, správy a odprodeje bytů městské části Praha 14 Otevřít dokument
664/RMČ/2012 k návrhu Zásad bytové politiky - koncepce přidělování, správy a odprodeje bytů městské části Praha 14 Otevřít dokument
665/RMČ/2012 k návrhu na zařazení bytových domů do první etapy výběru pro odprodej bytových jednotek v roce 2013 v souladu se Zásadami bytové politiky městské části Praha 14 Otevřít dokument
665/RMČ/2012 k návrhu na zařazení bytových domů do první etapy výběru pro odprodej bytových jednotek v roce 2013 v souladu se Zásadami bytové politiky městské části Praha 14 Otevřít dokument
666/RMČ/2012 k aktualizaci Komunitního plánu Zdravé MČ Praha 14 na období 2012 - 2013 Otevřít dokument
666/RMČ/2012 k aktualizaci Komunitního plánu Zdravé MČ Praha 14 na období 2012 - 2013 Otevřít dokument
667/RMČ/2012 17. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2012 Otevřít dokument
667/RMČ/2012 17. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2012 Otevřít dokument
668/RMČ/2012 k pověření Rady městské části Praha 14 k vyhlášení grantových řízení městské části Praha 14 na rok 2013 Otevřít dokument
668/RMČ/2012 k pověření Rady městské části Praha 14 k vyhlášení grantových řízení městské části Praha 14 na rok 2013 Otevřít dokument
669/RMČ/2012 k průběžnému hodnocení realizace Akčního plánu rozvoje dětských hřišť pro roky 2012 - 2013 Otevřít dokument
669/RMČ/2012 k průběžnému hodnocení realizace Akčního plánu rozvoje dětských hřišť pro roky 2012 - 2013 Otevřít dokument
670/RMČ/2012 k návrhu připomínek městské části Praha 14 k oznámení o projednání návrhu zadání celoměstsky významných změn IV Územního plánu SÚ hl.m. Prahy Otevřít dokument
670/RMČ/2012 k návrhu připomínek městské části Praha 14 k oznámení o projednání návrhu zadání celoměstsky významných změn IV Územního plánu SÚ hl.m. Prahy Otevřít dokument
671/RMČ/2012 k návrhu stanoviska městské části Praha 14 k oznámení, dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, o záměru AFI CITY, Kolbenova ulice, Vysočany, Praha 9 Otevřít dokument
671/RMČ/2012 k návrhu stanoviska městské části Praha 14 k oznámení, dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, o záměru AFI CITY, Kolbenova ulice, Vysočany, Praha 9 Otevřít dokument
672/RMČ/2012 k návrhu na zveřejnění záměru na pronájem budov č. p. 25 a č. p. 1610 včetně funkčně souvisejících pozemků při ulici Broumarská a prostoru č. 1 o celkové ploše 61,24 m 2 v budově č. p. 907 při ulici Metujská, vše v k. ú. Kyje Otevřít dokument
672/RMČ/2012 k návrhu na zveřejnění záměru na pronájem budov č. p. 25 a č. p. 1610 včetně funkčně souvisejících pozemků při ulici Broumarská a prostoru č. 1 o celkové ploše 61,24 m 2 v budově č. p. 907 při ulici Metujská, vše v k. ú. Kyje Otevřít dokument
673/RMČ/2012 k žádosti SVM MHMP o stanovisko k úplatnému převodu části pozemku parc. č. 2680/3, k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
673/RMČ/2012 k žádosti SVM MHMP o stanovisko k úplatnému převodu části pozemku parc. č. 2680/3, k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
674/RMČ/2012 k podání žádosti o svěření části pozemku parc. č. 221/892 v k. ú. Černý Most, z vlastnictví hl. m. Prahy do svěřené správy nemovitostí městské části Praha 14 Otevřít dokument
674/RMČ/2012 k podání žádosti o svěření části pozemku parc. č. 221/892 v k. ú. Černý Most, z vlastnictví hl. m. Prahy do svěřené správy nemovitostí městské části Praha 14 Otevřít dokument
675/RMČ/2012 k výpovědi nájemní smlouvy se společností Agencie TMT, s. r. o., provozovatelem minigolfu v parku ve Splavné ulici Otevřít dokument
675/RMČ/2012 k výpovědi nájemní smlouvy se společností Agencie TMT, s. r. o., provozovatelem minigolfu v parku ve Splavné ulici Otevřít dokument
676/RMČ/2012 k návrhu na souhlas k přijetí věcného daru 1 ks klávesnice a myši s USB konektorem Základní škole, Praha 9 - Černý Most, Bří Venclíků 1140 Otevřít dokument
676/RMČ/2012 k návrhu na souhlas k přijetí věcného daru 1 ks klávesnice a myši s USB konektorem Základní škole, Praha 9 - Černý Most, Bří Venclíků 1140 Otevřít dokument
677/RMČ/2012 k návrhu na souhlas k přijetí věcného daru 50 ks monitorů Základní škole, Praha 9 - Černý Most, Chvaletická 918 Otevřít dokument
677/RMČ/2012 k návrhu na souhlas k přijetí věcného daru 50 ks monitorů Základní škole, Praha 9 - Černý Most, Chvaletická 918 Otevřít dokument
678/RMČ/2012 k návrhu na souhlas k přijetí věcného daru PC sestavy Mateřské škole Obláček, Praha 9 - Černý Most, Šebelova 874 Otevřít dokument
678/RMČ/2012 k návrhu na souhlas k přijetí věcného daru PC sestavy Mateřské škole Obláček, Praha 9 - Černý Most, Šebelova 874 Otevřít dokument
679/RMČ/2012 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v domě č. p. 740, Bryksova ul., Praha 9 Otevřít dokument
679/RMČ/2012 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v domě č. p. 740, Bryksova ul., Praha 9 Otevřít dokument
680/RMČ/2012 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v domě č. p. 737, Bobkova ul., Praha 9 Otevřít dokument
680/RMČ/2012 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v domě č. p. 737, Bobkova ul., Praha 9 Otevřít dokument
681/RMČ/2012 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v domě č. p. 746, Maňákova ul., Praha 9 Otevřít dokument
681/RMČ/2012 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v domě č. p. 746, Maňákova ul., Praha 9 Otevřít dokument
682/RMČ/2012 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 - přidělení bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 764, Rochovská ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
682/RMČ/2012 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 - přidělení bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 764, Rochovská ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
683/RMČ/2012 k návrhu na přidělení bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 770, Kučerova ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
683/RMČ/2012 k návrhu na přidělení bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 770, Kučerova ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
684/RMČ/2012 k návrhu na souhlas s podnájmem bytu v č. p. 844, ul. Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
684/RMČ/2012 k návrhu na souhlas s podnájmem bytu v č. p. 844, ul. Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
685/RMČ/2012 k žádosti o udělení souhlasu s přijetím další osoby do bytu Otevřít dokument
685/RMČ/2012 k žádosti o udělení souhlasu s přijetím další osoby do bytu Otevřít dokument
686/RMČ/2012 k návrhu na stanovení skupiny uchazečů na pronájem bytů v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 Otevřít dokument
686/RMČ/2012 k návrhu na stanovení skupiny uchazečů na pronájem bytů v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 Otevřít dokument
687/RMČ/2012 k návrhu na stanovení minimální výše kupní ceny při odkupu bytu o velikosti 3 + kk do osobního vlastnictví v č. p. 993, ul. Kpt. Stránského, Praha 9 - Černý Most ve veřejné soutěži formou licitace Otevřít dokument
687/RMČ/2012 k návrhu na stanovení minimální výše kupní ceny při odkupu bytu o velikosti 3 + kk do osobního vlastnictví v č. p. 993, ul. Kpt. Stránského, Praha 9 - Černý Most ve veřejné soutěži formou licitace Otevřít dokument
688/RMČ/2012 k návrhu na schválení podání výpovědi z nájmu bytu z důvodu hrubého porušování povinnosti nájemce bytu podle § 711 odst. 2, písm. b) obč. zák. Otevřít dokument
688/RMČ/2012 k návrhu na schválení podání výpovědi z nájmu bytu z důvodu hrubého porušování povinnosti nájemce bytu podle § 711 odst. 2, písm. b) obč. zák. Otevřít dokument
689/RMČ/2012 k návrhu na zveřejnění záměrů na pronájem nebytových prostor v 1. nadzemním podlaží objektu č. p. 626 a č. p. 669 ulice Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
689/RMČ/2012 k návrhu na zveřejnění záměrů na pronájem nebytových prostor v 1. nadzemním podlaží objektu č. p. 626 a č. p. 669 ulice Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
690/RMČ/2012 k návrhu na souhlas se snížením smluvního nájemného pro nájemce nebytového prostoru v objektu polikliniky č. p. 902 ulice Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
690/RMČ/2012 k návrhu na souhlas se snížením smluvního nájemného pro nájemce nebytového prostoru v objektu polikliniky č. p. 902 ulice Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
691/RMČ/2012 k informaci o provedené kontrole výkonu státní správy na úseku územního řízení a stavebního řádu Otevřít dokument
691/RMČ/2012 k informaci o provedené kontrole výkonu státní správy na úseku územního řízení a stavebního řádu Otevřít dokument
692/RMČ/2012 ke schválení revize směrnice QS 61-01 V03R01 Hospodaření s majetkem městské části Praha 14 Otevřít dokument
692/RMČ/2012 ke schválení revize směrnice QS 61-01 V03R01 Hospodaření s majetkem městské části Praha 14 Otevřít dokument
693/RMČ/2012 ke smlouvě o údržbě a podpoře systému e-spis s firmou ICZ a. s. Otevřít dokument
693/RMČ/2012 ke smlouvě o údržbě a podpoře systému e-spis s firmou ICZ a. s. Otevřít dokument
694/RMČ/2012 k návrhu na souhlas k přijetí věcného daru příspěvkové organizaci KVIZ Praha 14 Otevřít dokument
694/RMČ/2012 k návrhu na souhlas k přijetí věcného daru příspěvkové organizaci KVIZ Praha 14 Otevřít dokument
695/RMČ/2012 k návrhu na změnu organizační struktury příspěvkové organizace KVIZ Praha 14 Otevřít dokument
695/RMČ/2012 k návrhu na změnu organizační struktury příspěvkové organizace KVIZ Praha 14 Otevřít dokument
696/RMČ/2012 k návrhu stanoviska městské části Praha 14 k oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, záměru Nová skladovací hala Coca-Cola HBC Česká republika, s. r. o., Praha 14, k. ú. Kyje, k. ú. Hostavice Otevřít dokument
696/RMČ/2012 k návrhu stanoviska městské části Praha 14 k oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, záměru Nová skladovací hala Coca-Cola HBC Česká republika, s. r. o., Praha 14, k. ú. Kyje, k. ú. Hostavice Otevřít dokument
697/RMČ/2012 18. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2012 Otevřít dokument
697/RMČ/2012 18. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2012 Otevřít dokument
698/RMČ/2012 19. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2012 Otevřít dokument
698/RMČ/2012 19. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2012 Otevřít dokument
699/RMČ/2012 k návrhu na úpravu odpisového plánu dlouhodobého majetku městské části Praha 14 Otevřít dokument
699/RMČ/2012 k návrhu na úpravu odpisového plánu dlouhodobého majetku městské části Praha 14 Otevřít dokument
700/RMČ/2012 k vyhlášení grantového řízení městské části Praha 14 na rok 2013 Otevřít dokument
700/RMČ/2012 k vyhlášení grantového řízení městské části Praha 14 na rok 2013 Otevřít dokument
701/RMČ/2012 k vyhlášení grantového řízení městské části Praha 14 na rok 2013 v oblasti 2 - sportovní, kulturní a volnočasové aktivity, podpora Zdravé MČ - MA 21 Otevřít dokument
701/RMČ/2012 k vyhlášení grantového řízení městské části Praha 14 na rok 2013 v oblasti 2 - sportovní, kulturní a volnočasové aktivity, podpora Zdravé MČ - MA 21 Otevřít dokument
702/RMČ/2012 k návrhu na souhlas k zahraniční pracovní cestě Otevřít dokument
702/RMČ/2012 k návrhu na souhlas k zahraniční pracovní cestě Otevřít dokument
703/RMČ/2012 k návrhu na souhlas k zahraniční pracovní cestě Otevřít dokument
703/RMČ/2012 k návrhu na souhlas k zahraniční pracovní cestě Otevřít dokument
704/RMČ/2012 k návrhu na zapojení městské části Praha 14 do Státního integračního programu v roce 2013 Otevřít dokument
704/RMČ/2012 k návrhu na zapojení městské části Praha 14 do Státního integračního programu v roce 2013 Otevřít dokument
705/RMČ/2012 k návrhu na podání žádostí o poskytnutí dotace v rámci vyhlášeného městského programu Prevence kriminality na rok 2013 v hl. m. Praze Otevřít dokument
705/RMČ/2012 k návrhu na podání žádostí o poskytnutí dotace v rámci vyhlášeného městského programu Prevence kriminality na rok 2013 v hl. m. Praze Otevřít dokument
706/RMČ/2012 k obsahu dohody o poskytnutí elektromobilů v rámci projektu E-MOBILITY Otevřít dokument
706/RMČ/2012 k obsahu dohody o poskytnutí elektromobilů v rámci projektu E-MOBILITY Otevřít dokument
707/RMČ/2012 k návrhu na zveřejnění záměru na pronájem části pozemku parc. č. 93/1 o výměře 7m 2 v k. ú. Černý Most za účelem umístění a provozování stánku s prodejem vaflí, palačinek a langošů Otevřít dokument
707/RMČ/2012 k návrhu na zveřejnění záměru na pronájem části pozemku parc. č. 93/1 o výměře 7m 2 v k. ú. Černý Most za účelem umístění a provozování stánku s prodejem vaflí, palačinek a langošů Otevřít dokument
708/RMČ/2012 k návrhu na pronájem nebytových prostor v budově č. p. 745, k. ú. Černý Most, ul. Maňákova (bývalá internetová kavárna) Otevřít dokument
708/RMČ/2012 k návrhu na pronájem nebytových prostor v budově č. p. 745, k. ú. Černý Most, ul. Maňákova (bývalá internetová kavárna) Otevřít dokument
709/RMČ/2012 k návrhu na souhlas se zřízením přípravné třídy v Základní škole, Praha 9 - Hloubětín, Hloubětínská 700 a v Základní škole, Praha 9 - Kyje, Šimanovská 16 od školního roku 2013/14 Otevřít dokument
709/RMČ/2012 k návrhu na souhlas se zřízením přípravné třídy v Základní škole, Praha 9 - Hloubětín, Hloubětínská 700 a v Základní škole, Praha 9 - Kyje, Šimanovská 16 od školního roku 2013/14 Otevřít dokument
710/RMČ/2012 k návrhu na souhlas k přijetí věcného daru 20 ks monitorů a účelového peněžitého daru ve výši 9.706,50 Kč na realizaci aktivit v rámci projektu mezinárodní odpadové kampaně Liter Less Základní škole, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1006 Otevřít dokument
710/RMČ/2012 k návrhu na souhlas k přijetí věcného daru 20 ks monitorů a účelového peněžitého daru ve výši 9.706,50 Kč na realizaci aktivit v rámci projektu mezinárodní odpadové kampaně Liter Less Základní škole, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1006 Otevřít dokument