Samospráva ÚMČ Praha 14

51*

Číslo Jednání Soubor
678/RMČ/2012 k návrhu na souhlas k přijetí věcného daru PC sestavy Mateřské škole Obláček, Praha 9 - Černý Most, Šebelova 874 Otevřít dokument
677/RMČ/2012 k návrhu na souhlas k přijetí věcného daru 50 ks monitorů Základní škole, Praha 9 - Černý Most, Chvaletická 918 Otevřít dokument
676/RMČ/2012 k návrhu na souhlas k přijetí věcného daru 1 ks klávesnice a myši s USB konektorem Základní škole, Praha 9 - Černý Most, Bří Venclíků 1140 Otevřít dokument
675/RMČ/2012 k výpovědi nájemní smlouvy se společností Agencie TMT, s. r. o., provozovatelem minigolfu v parku ve Splavné ulici Otevřít dokument
674/RMČ/2012 k podání žádosti o svěření části pozemku parc. č. 221/892 v k. ú. Černý Most, z vlastnictví hl. m. Prahy do svěřené správy nemovitostí městské části Praha 14 Otevřít dokument
673/RMČ/2012 k žádosti SVM MHMP o stanovisko k úplatnému převodu části pozemku parc. č. 2680/3, k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
672/RMČ/2012 k návrhu na zveřejnění záměru na pronájem budov č. p. 25 a č. p. 1610 včetně funkčně souvisejících pozemků při ulici Broumarská a prostoru č. 1 o celkové ploše 61,24 m 2 v budově č. p. 907 při ulici Metujská, vše v k. ú. Kyje Otevřít dokument
671/RMČ/2012 k návrhu stanoviska městské části Praha 14 k oznámení, dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, o záměru AFI CITY, Kolbenova ulice, Vysočany, Praha 9 Otevřít dokument
670/RMČ/2012 k návrhu připomínek městské části Praha 14 k oznámení o projednání návrhu zadání celoměstsky významných změn IV Územního plánu SÚ hl.m. Prahy Otevřít dokument
669/RMČ/2012 k průběžnému hodnocení realizace Akčního plánu rozvoje dětských hřišť pro roky 2012 - 2013 Otevřít dokument
668/RMČ/2012 k pověření Rady městské části Praha 14 k vyhlášení grantových řízení městské části Praha 14 na rok 2013 Otevřít dokument
667/RMČ/2012 17. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2012 Otevřít dokument
666/RMČ/2012 k aktualizaci Komunitního plánu Zdravé MČ Praha 14 na období 2012 - 2013 Otevřít dokument
665/RMČ/2012 k návrhu na zařazení bytových domů do první etapy výběru pro odprodej bytových jednotek v roce 2013 v souladu se Zásadami bytové politiky městské části Praha 14 Otevřít dokument
664/RMČ/2012 k návrhu Zásad bytové politiky - koncepce přidělování, správy a odprodeje bytů městské části Praha 14 Otevřít dokument