Samospráva ÚMČ Praha 14

52

Číslo Jednání Soubor
583/RMČ/2008 k návrhu na podání žádosti o dotaci z prostředků Krajského programu prevence kriminality 2009 Otevřít dokument
585/RMČ/2008 k návrhu na jmenování člena komise bezpečnostní a protidrogové Rady MČ Praha 14 Otevřít dokument
603/RMČ/2008 k návrhu na zveřejnění a odeslání výzvy k podání nabídky na zpracování projektové dokumentace k využití objektu Sadská č. p. 530 , Praha 9, k. ú. Hloubětín pro zřízení MŠ a jeslí Otevřít dokument
601/RMČ/2008 k návrhu na uzavření dodatku č. 2 nájemní smlouvy na pronájem pozemku parc. č. 56/1 v k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
581/RMČ/2008 k informaci o provedené kontrole výkonu státní správy na úseku matrik a státního občanství v odboru Kancelář starosty - oddělení právní a matriční Otevřít dokument
605/RMČ/2008 k návrhu vyjádření k dokumentaci k žádosti o vydání rozhodnutí o změně využití území Rekreační park U Čeňku etapa I. a III. Otevřít dokument
588/RMČ/2008 k návrhu na přechod nájmu bytu o velikosti 2 + kk v domě č. p. 756, ul. Kardašovská, Praha 9, Hloubětín v souladu s ustanovením § 708 občanského zákoníku Otevřít dokument
578/RMČ/2008 21. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2008 Otevřít dokument
577/RMČ/2008 k návrhu rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2009 Otevřít dokument
579/RMČ/2008 k návrhu na úpravu odpisových plánů ZŠ a MŠ na rok 2008 Otevřít dokument
600/RMČ/2008 k návrhu na zveřejnění záměru a následnému prodeji pozemku parc. č. 2697/2, k. ú. Hloubětín, o výměře 14 m2, pod bytovým domem v ul. Kukelská, Stavebnímu bytovému družstvu Severní město Otevřít dokument
598/RMČ/2008 k návrhu na ukončení nájemní smlouvy na pronájem pozemku parc. č. 2548 v k. ú. Kyje výpovědí ke dni 31. 3. 2009 Otevřít dokument
593/RMČ/2008 k návrhu na poskytnutí přístřeší formou bytu v č. p. 497, ul. Slévačská, Praha 9 o velikosti 1 + 0 Otevřít dokument
592/RMČ/2008 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu v č. p. 668, ul. Kardašovská, Praha 9 o velikosti 1 + 0 - ve veřejném zájmu Otevřít dokument
580/RMČ/2008 k informační koncepci Úřadu městské části Praha 14 Otevřít dokument
594/RMČ/2008 k návrhu výkupu pozemku parc. č. 2486/2, k. ú. Hloubětín, o výměře 99 m2 Otevřít dokument
597/RMČ/2008 k návrhu na ukončení nájemní smlouvy na pronájem pozemku parc. č. 2551 v k. ú. Kyje výpovědí ke dni 31. 3. 2009 Otevřít dokument
587/RMČ/2008 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0, č. p. 754, ul. Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
582/RMČ/2008 k zajištění inventarizace majetku a závazků hl. m. Prahy, jehož správa je Statutem hl. m. Prahy svěřena městské části Praha 14 k 31. 12. 2008 Otevřít dokument
599/RMČ/2008 k návrhu na ukončení nájemní smlouvy na pronájem pozemku parc. č. 2559 v k. ú. Kyje výpovědí ke dni 31. 3. 2009 Otevřít dokument
602/RMČ/2008 k návrhu na zveřejnění záměru a následnému uzavření kupních smluv na pozemky parc. č. 1342/2-7, k. ú. Hloubětín, zastavěné garážemi Otevřít dokument
596/RMČ/2008 k návrhu na ukončení nájemní smlouvy na pronájem pozemku parc. č. 2550 v k. ú. Kyje výpovědí ke dni 31. 3. 2009 Otevřít dokument
591/RMČ/2008 k návrhu na uzavření dohody o mimosoudním vyřešení sporu k přivolení výpovědi z nájmu bytu v č. p. 766 ulice Rochovská, Praha 9 Otevřít dokument
586/RMČ/2008 k návrhu na uzavření darovací smlouvy k převodu předmětů z vybavení ordinací LSPP na lékaře, kteří vykonávají svou činnost pro obyvatele městské části Praha 14 Otevřít dokument
584/RMČ/2008 k návrhu na výběr pojišťovny, se kterou bude uzavřena pojistná smlouva na havarijní pojištění motorových vozidel v majetku městské části Praha 14 Otevřít dokument
590/RMČ/2008 k žádosti na prominutí poplatků z prodlení ve výši 6.021 Kč za pozdní úhradu nájemného za užívání bytu v č. p. 846 ulice Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
576/RMČ/2008 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
595/RMČ/2008 k žádosti na udělení souhlasu s uvedením obecního bytu městské části Praha 14 jako sídla společnosti Otevřít dokument
589/RMČ/2008 k návrhu na souhlas s ukončením nájmu dohodou a zveřejnění adresného záměru v nebytových prostorách v objektu č. p. 744 ulice Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
604/RMČ/2008 k návrhu na zahájení veřejné zakázky malého rozsahu Pěší chodník ul. Zelenečská - Kolbenova, Praha 14 - Hloubětín k. ú. Hloubětín Otevřít dokument