Samospráva ÚMČ Praha 14

52

Číslo Jednání Soubor
1/RMČ/2013 20. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2012 Otevřít dokument
10/RMČ/2013 k návrhu na podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci vyhlášeného Programu prevence kriminality na rok 2013 Otevřít dokument
11/RMČ/2013 k návrhu na schválení podání žádosti městské části Praha 14 o finanční prostředky do výzvy č. 6 OPPA a schválení partnerství Otevřít dokument
12/RMČ/2013 k návrhu na uzavření dodatku č. 19 ke smlouvě o poskytování pečovatelské služby na území Prahy 14 ze dne 8. 12. 1997 pro rok 2013 Otevřít dokument
13/RMČ/2013 k návrhu na zrušení komise pro rozvoj informačních technologií Rady městské části Praha 14 Otevřít dokument
2/RMČ/2013 k návrhu na schválení přidělení bytu o velikosti 1 + 1 v domě č. p. 670, ul. Kardašovská, Praha 9 na základě výsledku veřejného losování v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 Otevřít dokument
3/RMČ/2013 k návrhu na prodloužení užívání poskytnutého přístřeší formou bytu v č. p. 497, ul. Slévačská, Praha 9 Otevřít dokument
4/RMČ/2013 k návrhu na schválení záměru na odprodej bytové jednotky o velikosti 2 + kk v č. p. 625, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
5/RMČ/2013 k návrhu na uzavření smluv o výpůjčce ploch pro farmářské trhy u stanic metra Černý Most a Rajská zahrada Otevřít dokument
6/RMČ/2013 k návrhu pronájmu pozemku parc. č. 72/3 o výměře 12 m 2 v k. ú. Černý Most z majetku HMP za účelem umístění mobilní prodejny pečiva Otevřít dokument
7/RMČ/2013 k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pokládky kabelu NN do pozemku PK 291/1, k. ú. Kyje se společností PREdistribuce, a. s. Otevřít dokument
8/RMČ/2013 k žádosti SVM MHMP o stanovisko k prodeji pozemků parc. č. 1633, 1634, 1635, 1637/1 a 637/11, k. ú. Hloubětín na území MČ Praha 9 Otevřít dokument
9/RMČ/2013 k vyhlášení konkurzního řízení na funkci ředitele/ředitelky Mateřské školy, Praha 9 - Černý Most, Paculova 1115 Otevřít dokument