Samospráva ÚMČ Praha 14

52*

Číslo Jednání Soubor
775/RMČ/2020 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu Vybudování odborných učeben na základních školách - stavební práce - opakované řízení Otevřít dokument
776/RMČ/2020 k uzavření dodatku č. 1 k objednávce č. 2020/0432/OI/MT na realizaci přeložky plynovodu v rámci akce Rekonstrukce mostu v ul. Za Rokytkou Otevřít dokument